zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní konference ODPADY 21 v Ostravě

20.03.2001
Odpady
Mezinárodní konference ODPADY 21 v Ostravě
Organizátoři konference se těší na setkání předních odborníků v oblasti odpadového hospodářství.
Ostravsko je v současné době jedna z nejproblematičtějších oblastí České republiky. Je silně postižena dlouhodobým intenzivním rozvojem těžby uhlí, hutního, těžkého a chemického průmyslu a s mnoha obtížemi, z nichž ekologické zatížení území je velmi rozsáhlé a jeho náprava bude vyžadovat značné úsilí a mnoho finančních prostředků. Rovněž odpadové hospodářství kraje je doprovázeno mnoha problémy a zasluhuje proto mimořádnou pozornost. Pro posílení řešení uvedených problémů a z potřeby široké odborné diskuse k problémům odpadového hospodářství a restrukturalizace průmyslových regionů v období příprav středoevropských zemí na vstup do EU, vznikla myšlenka uspořádat programově řízenou mezinárodní konferenci ODPADY 21 právě v Ostravě. Konference má v podtextu název ?Odpadové hospodářství průmyslových středoevropských zemí v kontextu restrukturalizace průmyslových regionů.? Hlavními tématy konference jsou: - Harmonizace a implementace právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství - Koncepce a plány v odpadovém hospodářství - Výzkum a vývoj v oblasti odpadového hospodářství - Nutnost ekologické výchovy a vzdělávání s důrazem na odpadové hospodářství - Restrukturalizace průmyslových regionů Konference se uskuteční 23. až 25. května 2001 v Hotelu Imperial v Ostravě pod záštitou a za účasti Ing. Milana Kužvarta ? ministra životního prostředí ČR, Ing. Evžena Tošenovského ? hejtmana Ostravského kraje a Mezinárodního Visegradského fondu v rámci projektu ?Samospráva V4 na cestě do EU.? Odborným garantem konference je Ing. Eva Tylová, náměstkyně ministra životního prostředí ČR. Organizátory konference jsou Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska a společnost FITE a. s ., spoluorganizátory konference jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, Český ekologický ústav, vládní zmocněnec pro ostravsko, VŠB ? Technická univerzita Ostrava, EKO-KOM a. s., OZO Ostrava, s.r.o., BIC Ostrava s. r. o. a ECO trend s. r. o., Praha. Programový a organizační výbor je sestaven z významných osobností a odborníků na problematiku odpadového hospodářství. Konference je především určena pro pracovníky celostátních a regionálních orgánů, zástupce měst a obcí, výzkumných ústavů a vysokých škol, podnikatelské sféry a dalších institucí. Očekáváme vystoupení zahraničních účastníků ze Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. První den konference se uskuteční odborná exkurze s návštěvou spalovny nebezpečných odpadů ALIACHEM a.s.- odštěpný závod Moravské chemické závody, Ostrava, s návštěvou lagun ?Ostramo", prohlídkou areálu dekontaminace území Karolina a souvisejícího provozu termické desorpce zemin a návštěvou třídící linky OZO Ostrava s. r. o. s technologií na výrobu náhradního paliva z komunálního a průmyslového odpadu pro cementárny. Exkurze bude zakončena návštěvou Hornického muzea v Ostravě. Organizátoři konference zvolili interaktivní způsob jednání. V jednotlivých tématických okruzích, z nichž každý má svého odborného garanta, budou předneseny programově vybrané přednášky, vyjadřující převážně oficiální názory. Každý tématický okruh bude zakončen panelovou diskusí s dostatečných časovým prostorem pro přednesení diskusních příspěvků, které budou vyjadřovat spíš názory původců odpadů, firem nakládajících s odpady a dalších tak, aby vzniklá diskuse umožnila formulovat konkrétní závěry ke každému tématu. Tyto závěry mohou být projednávány na dalších konferencích, například typu Odpadové dny. Cílem je zapojit širokou odbornou veřejnost do aktivního řešení aktuálních a palčivých problémů odpadového hospodářství a při dobré vůli a vstřícnosti diskutujících, pozitivně ovlivňovat tvorbu legislativy, vytváření koncepcí a plánů, ovlivňování vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání občanů a profesních pracovníků v oblasti odpadového hospodářství na úrovni republiky, krajů, měst a obcí. Hlavním cílem procesu je umožnit aktivně se podílet na optimalizaci odpadového hospodářství České republiky jako součásti středoevropského prostoru a v budoucnu i součásti EU v duchu zásad ?Trvale udržitelného rozvoje?. Bližší informace o konferenci je možno získat na internetových stránkách www.fite.cz/odpady nebo www.umunion.cz/odpady , případně na tel. čísle 069/663 59 04 ? ing. Miroslav Krůpa. Organizátoři konference se těší na setkání předních odborníků v oblasti odpadového hospodářství. Ostrava, 6.3.2001 Ing. Pavel Bartoš předseda představenstva a generální ředitel FITE a. s.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí