zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na podporu recyklace stavebních odpadů

05.04.2001
Odpady
Na podporu recyklace stavebních odpadů
Stavební a demoliční odpady tvoří svým objemem významný podíl z celkového množství odpadu produkovaného v ČR - cca 20 až 25 %
Koncem minulého měsíce se v areálu VUT v Brně uskutečnila dvoudenní konference RECYCLING 2001, pořádaná Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM). V současnosti sdružuje ARSM 23 členů ? právnických osob, kteří se zabývají problematikou recyklace stavebních materiálů (vlastní recyklace, prodej, výroba recyklačních linek apod.) ARSM je i členem prestižní mezinárodní organizace svazů, zabývajících se problematikou recyklace stavebních odpadů F.I.R. se sídlem v Berlíně. O aktuálnosti problematiky recyklace stavebních odpadů svědčí počet zúčastněných, kterých se sešlo okolo stovky. Stavební a demoliční odpady tvoří svým objemem významný podíl z celkového množství odpadu produkovaného v ČR - cca 20 až 25 %, což činí více než 8 mil. tun za rok. Po optimistickém rozvoji recyklace stavebních odpadů v polovině devadesátých let, kdy se podíl recyklovaných materiálů pohyboval mírně nad hodnotou 10%, nastala v této oblasti nečekaná stagnace či dokonce recese, jejímiž příčinami se řada řečníků při svých vystoupeních zabývala. Částečně je způsobena stagnací stavební výroby v letech 1997 ? 1999, částečně nejednotným výkladem zákona 125/1997 Sb., o odpadech, pojmu využívání odpadů. Některé úřady pod tímto pojmem rozumějí jakékoliv využití, tedy např. i využívání nezpracovaných směsných odpadů (které často obsahují i nebezpečné odpady jako asfalt, izolační materiály, zbytky nátěrových hmot apod.) za účelem vyrovnávání terénu a tzv. účelových rekultivací. Přitom je přehlížena skutečnost, že uvádět na trh a využívat recyklovaný stavební odpad jako materiál např. k zavážení terénních nerovností lze pouze v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Řada kritických příspěvků mířila na Českou inspekci životního prostředí, a především na ministerstvo životního prostředí, které svým liknavým přístupem současnou neutěšenou situaci způsobily. Neschopnost ministerstva vydat dávno připravený Metodický pokyn k zákonu o odpadech, týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady je opravdu zarážející. V současné době je tak jedinou podporou recyklace stavebních odpadů Surovinová politika v oblasti nerostných surovin, přijatá vládou ČR v r. 1999. Nespokojenost účastníků konference s činností orgánů státní správy vyústila v jednomyslné schválení memoranda (nesoucího se v kritickém duchu), které bylo zasláno poslancům, senátorům, MŽP, MPO, MMR, ČBÚ, ČIŽP a F.I.R Na konferenci zaznělo více než dvacet odborných příspěvků ze všech oblastí a etap využívání stavebních odpadů, od výzkumu fyzikálních vlastností recyklátů na vysokých školách přes ekotoxikologické zkoušky druhotných surovin v odborných laboratořích, zkušeností z praxe při provozování recyklačních linek, vývoje a výroby recyklačních technologií, certifikace v odpadovém hospodářství až po příspěvek zástupce MPO o souladu využívání stavebních a demoličních odpadů se Surovinovou politikou. Jaké jsou tedy závěry konference Recycling 2001? Stavební odpady lze za ekonomicky přijatelných cenových nákladů recyklovat a vzniklými materiály ? recykláty - plně nahrazovat primární suroviny, zejména písky a stavební kámen, což je plně v souladu s výše uvedenou Surovinovou politikou. Navíc je tak omezováno množství odpadů určených ke zneškodnění, a tím snižováno další zatěžování životního prostředí. Za tímto účelem připravuje ARSM ve spolupráci s MPO podrobnou analýzu nakládání se stavebními odpady a jejich následného využití v další stavební výrobě. Radek Janoušek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí