zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Okresní soud v Benešově rozhodl o navrácení dotace firmou Ekotron

10.05.2001
Odpady
Okresní soud v Benešově rozhodl o navrácení dotace firmou Ekotron
V průběhu soudního jednání se dále hledalo řešení, jak naložit s přibližně 18 000 lednicemi uskladněnými v Kácově
Státní fond životního prostředí odstoupil od smlouvy se společností Ekotron a požádal ji o navrácení dotace, která byla určena na vybudování továrny na drcení domácích ledniček a zachycování freonů. Protože dotaci společnost Ekotron nevrátila, podal Státní fond životního prostředí v listopadu 1999 žalobu k Okresnímu soudu v Benešově s návrhem na vydání platebního rozkazu na zaplacení částky 44 426 000 Kč na společnost Ekotron pro neplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP. Okresní soud v Benešově rozhodl, že společnost Ekotron je povinna zaplatit Státnímu fondu životního prostředí uvedenou částku. Dne 13. února 2001 rozsudek nabyl právní moci. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na likvidaci domácích chladicích zařízení včetně jejich sběru a svozu byla uzavřena v roce 1996 mezi SFŽP a firmou Ekotron na cca 100 mil. Kč. Z této částky mělo být poskytnuto ze SFŽP cca 50 mil. Kč formou investiční dotace a cca 50 mil. Kč bezúročné půjčky. Dotace byla z prostředků SFŽP uvolněna. V době, kdy měla být poskytnuta půjčka, společnost Ekotron nedoložila její dostatečné zajištění (záruky na půjčku) Ve smlouvě o poskytnutí podpory se společnost Ekotron zavázala dokončit investiční akci do 30. dubna 1998. Tato povinnost nebyla společností splněna a SFŽP ji proto požádal o vrácení dotace. Přesto, že společnost Ekotron dotaci nevrátila (čímž porušila smlouvu o poskytnutí podpory), pokračovala dále jednání, která měla vést k nalezení řešení situace, které by umožnilo celou akci dokončit. Jednání probíhala mezi SFŽP, MŽP a společností Ekotron. Bylo třeba zajistit dalšího finančně silného partnera a popř. i dodatečné garance za závazky Ekotronu. To by umožnilo přiznání podpory. V průběhu soudního jednání se dále hledalo řešení, jak naložit s přibližně 18 000 lednicemi uskladněnými v Kácově, které zde nashromáždila společnost Ekotron v rámci sběru a svozu jako přípravu na jejich likvidaci po dokončení výstavby závodu. Protože nedošlo k dohodě mezi SFŽP a společností Ekotron, kdo je vlastníkem nashromážděných lednic, byla podána u Okresního soudu v Benešově určovací žaloba, kterou mělo být rozhodnuto, zda vlastníkem je Státní fond životního prostředí nebo společnost Ekotron. V prosinci 2000 se sešli v Kácově zástupci zainteresovaných stran a uzavřeli mimosoudní dohodu, která měla řešit odvoz a likvidaci těchto lednic. Dohodnuto bylo, že společnost Ekotron lednice daruje obci Kácov. Obec vyhlásí výběrové řízení a na základě tohoto řízení vybere firmu, která lednice ekologicky zlikviduje. Dále obec projedná se SFŽP návrh na poskytnutí účelových prostředků pro likvidaci těchto lednic, přičemž bude zvolen standardní postup podle Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP (uvažuje se o částce cca 10 mil. Kč). Dne 16. února 2001 proběhlo u Okresního soudu v Benešově jednání ve věci určení vlastnictví k lednicím. Soud rozhodl, že vlastníkem lednic je firma Ekotron. (z materiálů tiskového oddělení MŽP)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí