zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Diskusní dokument k přípravě strategie Evropské unie pro trvale udržitelný rozvoj

23.05.2001
Odpady
Diskusní dokument k přípravě strategie Evropské unie pro trvale udržitelný rozvoj
nezapomněli na odpady?
Na vrcholné schůzce v Helsinkách v roce 1999 požádali hlavy států a vlád Evropskou komisi, aby vypracovala návrh Evropské strategie trvale udržitelného rozvoje pro zasedání Evropské rady v Göteborgu v červnu tohoto roku. Diskusní dokument je prvním krokem k vypracování strategie. Neobsahuje specifikované cíle ani opatření, nýbrž vysvětluje výzvy a možnosti trvale udržitelného rozvoje. Spolu s 10 otázkami na konci tohoto shrnutí, je dokument míněn jako podnět k zahájení široké debaty s dalšími evropskými institucemi, členskými státy a občanskou společností. Na základě této debaty Komise navrhne Evropské radě v Göteborgu strategii trvale udržitelného rozvoje, která již bude obsahovat cíle, opatření a časové harmonogramy. Celý dokument má přes 50 stran, takže vybírám jen to málo, které se týká odpadů. Pokud máte zájem o celý dokument, napište si o něj. R. J. Odpad Každý občan EU vytvoří každoročně v průměru 3.5 tuny tuhého odpadu . V posledních letech rostly objemy odpadů rychleji než HDP. Podobně vysoké rychlosti růstu po delší dobu by mohly významně zvětšit tlak na životní prostředí a nepříznivě ovlivnit zdraví lidí. Doposud přicházel tlak na zlepšení efektivity zdrojů a na snížení objemu odpadů převážně z ekonomické nutnosti snižovat náklady a ze strany orgánů ochrany životního prostředí a jejich předpisů. Avšak regulace může být velmi drahá, pokud vyžaduje nákladné úpravy stávajících technologií a není navržena tak, aby umožňovala vývoj nákladově příznivějších zlepšení po delší dobu. Stejně jako v jiných oblastech politiky se při postupném zavádění nových opatření musí zvažovat poměr mezi náklady a přínosy rychlého zavedení opatření. Řada průmyslových sektorů, jako je průmysl papíru, sklářství a metalurgie, dosáhla významných zlepšení v efektivitě využívání zdrojů v posledních letech, a to buď restrukturalizací svých činností ve prospěch výrobků s vyšší přidanou hodnotou nebo zvýšením efektivity technologického procesu. Došlo i k redukci používání nebezpečných látek ve výrobcích, čímž se usnadnilo nakládání s nimi jakožto s odpady. To jsou vítané změny a existují i další inovační uplatňované hospodářskými kruhy ke zvýšení efektivity zdrojů. Úkolem politiky je usnadnit aktivní přístup hospodářské sféry, který stimuluje dlouhodobá zlepšení efektivity využívání zdrojů, pokud má dojít k přerušení spojení mezi růstem objemu odpadů a růstem HDP.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí