zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový odpadový zákon na Slovensku

29.06.2001
Odpady
Nový odpadový zákon na Slovensku
Počnúc 1. júlom sa zásadne mení právna úprava nakladania s odpadom
Nový zákon o odpadoch, ktorý má úplne nahradiť doteraz platnú právnu úpravu z roku 1991, vstúpi do platnosti už 1. júla 2001. Prakticky najväčšia právna norma je ťažiskovým zákonom rezortu životného prostredia a zásadným spôsobom sa dotkne predovšetkým obcí a v nemalej miere priamo aj občanov. Jednou z hlavných zmien oproti doterajšiemu stavu je to, že za pôvodcu odpadu je považovaný každý občan i podnikateľský subjekt, teda už nie obec. Tá má povinnosť zabezpečiť zber, prípadne separáciu, odvoz a likvidáciu odpadu, za čo bude od jeho pôvodcov vyberať poplatky. Obec má právo všeobecne záväzným nariadením stanoviť výšku poplatku v rozmedzí 80 až 1 200 Sk na osobu a rok, a to podľa nákladov na odpadové hospodárstvo, pričom rozhodujúcou položkou pravdepodobne budú náklady na zvoz a dopravu odpadu na skládky a poplatky za uloženie odpadu. Výnos z týchto poplatkov môže obec použiť iba na odpadové hospodárstvo. Podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a starostka obce Brusno Viera Krakovská uviedla, že poplatky sa budú, podobne ako dane z nehnuteľností, stanovovať a vyberať na začiatku roku. Porušenie tohto zákona bude môcť obec sankcionovať pokutou do výšky 5 000 Sk, pričom príjmy z pokút budú patriť obci. ZMOS si od nového zákona sľubuje aj vyriešenie problému čiernych skládok, ktorých je na Slovensku okolo 8 000, pričom náklady na ich revitalizáciu sa odhadujú na 80 mld. Sk. Zákon totiž majiteľovi pozemku stanovuje povinnosť na vlastné náklady zlikvidovať takúto skládku. Ľudia si teda budú viac všímať, kto kam vynáša odpady. Zároveň, ak budú občania povinní platiť za odvoz a likvidáciu odpadov podľa počtu členov domácností a bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného odpadu, nebudú mať dôvod vytvárať čierne skládky, zdôraznila V. Krakovská. Pripustila však, že určité problémy môžu vzniknúť na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch v extravilánoch obcí. Ich správcovia i majitelia budú musieť viac sledovať, čo sa tam deje. Ak sa obec rozhodne pre separáciu odpadu, bude občan povinný sa do nej zapojiť. Obec bude mať v prípade, že sa rozhodne pre separáciu odpadu, nárok na príspevok z recyklačného fondu, ktorý sa takisto zriaďuje novým zákonom o odpadoch. Každý občan SR totiž vyprodukuje v priemere 330 kg komunálnych odpadov za rok. Z tohto množstva sa v súčasnosti separuje len 8 % odpadu a iba 3 % sa aj recyklujú. Väčšina komunálneho odpadu sa ešte stále skládkuje a menšia časť sa likviduje v spaľovniach. V zahraničí sa pritom čoraz viac presadzuje prístup preferujúci znižovanie tvorby odpadov u občanov i podnikateľov a jeho separácia a recyklácia. Spaľujú sa nebezpečné a inak nevyužiteľné odpady a skládkovanie je až posledným, čoraz menej využívaným spôsobom likvidácie odpadov. Chvíľu bude trvať, kým sa zákon plne presadí v praxi, už teraz však bude mať aj značný výchovný efekt, uzavrela V. Krakovská.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí