zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pojem ekologickej zodpovednosti neznámy

17.07.2001
Havárie
Pojem ekologickej zodpovednosti neznámy
Od sousedů
Náklady na odstránenie starých environmentálnych záťaží sa odhadujú na vyše 120 mld. Sk. Medzi najväčšie environmentálne záťaže patria staré a zväčša aj nepovolené skládky odpadov, staré banské diela, haldy, odkaliská a iné objekty po banskej činnosti, územia znečistené predovšetkým sovietskou armádou, ale aj areály starých podnikov, produktovody, poľnohospodárske dvory a hnojiská. Len v oblasti starých banských diel a ich následkov ministerstvo životného prostredia (MŽP) zatiaľ registruje 1 666 takýchto lokalít. Podľa ministra životného prostredia Lászlóa Miklósa je situácia komplikovaná aj tým, že problematika starých environmentálnych záťaží nie je v súčasnej slovenskej legislatívne komplexne upravená. Navyše aj podľa EÚ sú tieto záťaže problémom konkrétnej krajiny a každý štát si ich musí riešiť sám a z vlastných zdrojov. EÚ je ochotná spolufinancovať len projekty súvisiace s preberaním konkrétnych smerníc EÚ. V rámci Národného programu pre prijatie acquis communaitaire v sektore životného prostredia však príslušné ministerstvo pripravuje návrh zákona o kontaminovaných územiach, ktorý by mal kompletne riešiť problematiku starých environmentálnych záťaží. K znečisťovaniu totiž dochádzalo často nepozorovane počas dlhého obdobia a k jeho zisteniu často dochádza až v súčasnosti, najmä pri stavebných prácach. Pôvodca znečistenia preto vo väčšine prípadov nie je známy alebo právne zanikol bez toho, aby zodpovednosť za znečistenie prešlo na jeho právnych nástupcov. Slovenský právny poriadok totiž nepozná pojem ekologickej zodpovednosti, a preto je možné náhradu takejto ujmy uplatniť len v rámci občiansko-právnych inštitútov. Náklady na likvidáciu prevažnej väčšiny starých environmentálnych záťaží tak bude musieť znášať štát. Len na identifikáciu, návrhy sanačných opatrení by ministerstvo životného prostredia potrebovalo v budúcom roku vyše 8 mld. Sk. Na rekultiváciu starých skládok by bolo potrebných 1,5 až 2 mld. Sk. V limitoch štátneho rozpočtu na rok 2002 však nie sú zabezpečené prostriedky na tento účel, i keď vláda súhlasila s vyčlenením 2 mld. Sk z privatizácie na riešenie tohto problému. AUTOR: Bratislava (hn/Richard Sťahel)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí