zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tendr

30.09.2001
Odpady
Tendr
PL-Szczecin: PHARE - Supply of Equipment for the Regional Directorate of National Forests in Szczecin Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská unie - program PHARE Datum uzávěrky: 19.11.2001 Země: Poland Popis: 2001/S 179-122765 eferenční č.: EUROPEAID/112052/D/S/PL Otevřená procedura Program: Phare. Financováno: PL 0009-14, Financing Memorandum. Kontraktační orgán: Regional Directorate of National Forests in Szczecin, J. Slowackiego Street 2, 70-965 Szczecin, Poland. Tel.: (48-91) 432 87 70. Fax: (48-91) 422 53 13. Popis projektu: Dodávka následujícího zboží hlídkové vozy - 18 ks, plovoucí motorová čerpadla - 19 kusů; automatické meteorologické stanice - 14 ks; váhy - sušičky - 15 ks; poplašná zařízení - 6 jednotek; traktory - 2 ks; zařízení pro drcení odpadu při těžbě dřeva a pro modernizaci silnic - 2 ks; kultivátor k modernizaci požárních a lesních cest - 1 ks, grejdr k modernizaci lesních cest - 1 ks; stabilizátor - 1 ks; stroj ( forest moulder) pro mineralizaci ochranných (požárních) pásů - 1 ks. Počet a názvy lotů: Lot 1: hlídkové vozy; Lot 2: plovoucí motorová čerpadla; lot 3: automatické meteorologické stanice, váhy - sušičky ; lot 4: zařízení pro pozorovatelny a vyhlídkové body; lot 5: hasící zařízení, ochranné požární pásy, modernizace únikových požárních cest v lesích. Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické i právnické osoby, účastnící se individuálně nebo v konsorciích, členských států a zemí a území regionů spadajících pod program, v němž je kontrakt financován. Veškeré zboží musí pocházet z těchto zemí. Uchazeči musejí poskytnout prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v Section 2.3 v Manual of Instructions for External Relations contracts ( k dispozici na internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm). Uchazeči (včetně firem v rámci téže právnické skupiny, jiných členů téhož konsorcia a subkontraktorů) mohou předložit 1 tendr na 1 nebo několik lotů, ne na jejich části. Uchazeči mohou nabídnout slevu pro případ, že jejich tendr bude přijat na více než 1 lot. Nelze nabízet variantní řešení. Tendrová jistina: lot 1: 10 000 EUR; lot 2: 1 000 EUR; lot 3: 2 000 EUR; lot 4: 1 000 EUR; lot 5: 6 000 EUR při předložení tendru. Jistina bude vrácena neúspěšným uchazečům po dokončení řízení a vítězi(ům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Jistina propadá při nesplnění všech závazků uvedených v tendru. Realizační jistina: 1% ceny kontraktu v euro při kontrasignaci smlouvy. Musí být doručena během 30 dnů poté, kdy vítěz obdrží smlouvu podepsanou kontraktační institucí. V opačném případě pozbývá smlouva platnosti a nová bude zaslána uchazeči, který předložil další v pořadí ekonomicky nejvýhodnější odpovídající tendr. Platnost tendru: 90 po uzávěrce pro předložení tendrů. Maximální dodací lhůta: pro loty1,2 a 5 - 6 měsíců, pro loty 3 a 4 - 3 měsíce Kritéria výběru: dodržení formálních a technických požadavků. Kritéria přidělění: cena Tendrová dokumentace je k dispozici v kontraktační instituci po předložení dokladu o úhradě 400 PLN ( 22% DPH) na účet Regional Directorate of National Forests in Szczecin, BGZ Bank Voivodship Branch in Szczecin, account No 20301941-1832-2700-111. Tendry je nutno předkládat na standardním formuláři z tendrové dokumentace při dodržení formátu a instrukcí. Písemné dotazy zasílejte na: Regional Directorate of National Forests in Szczecin, J. Slowackiego Street 2, 70-965 Szczecin, Poland. Tel.: (48-91) 432 87 70. Fax: (48-91) 422 53 13. E-mail: b.sasin@lasypanstwowe.gov.pl (s uvedením referenčního č.) nejméně 21 dnů před uzávěrkou. Zodpovězeny budou nejméně 11 dnů před uzávěrkou. Otevření tendrů: 20.11.2001 (10.00), Regional Directorate of National Forests in Szczecin, J. Slowackiego Street 2, 70-965 Szczecin, Poland, room 101. Právní podklad: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18.12.1989 on economic aid to certain countries of central and eastern Europe, as amended.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí