zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zajímavosti z CzechTrade

08.10.2001
Obecné
Zajímavosti z CzechTrade
Možnosti navázání obchodních kontaktů a formy jednání s arabskými partnery (s důrazem na země Středního východu) 09.10. 2001 Praha, budova MPO, Politických vezňů 20, Praha 1 Seminář připravený ve spolupráci s Česko-arabskou OK, věnovany především zvláštnostem obchodního jednání, vyplývajícím z islámského náboženství Pořádá: CzechTrade Malé a střední podniky - příprava na vstup do EU 09.10. 2001 Ostrava Cílem semináře je informovat o strategiích přípravy českých podniků na vstup do EU, programech, finančních zdrojích a pravidlech jednotného vnitřního trhu. Účastníci získají rovněž souhrnný přehled užitečných internetových adres a odkazů spojených s podnikáním. ARR a.s.,Ostrava Na Jízdárně 7 702 00 Ostrava p.Vaculová tel:069/5691231 vaculova@rdaova.cz Pořádá: Agentura pro regionální rozvoj Ostrava Vývozní firemní plán - účinný nástroj exportu 11.10. 2001 Jihlava Obsah: zhodnocení exportní schopnosti podniku a výrobku stanovení cílů, zdroje, segmentace trhu zajištění informací a podkladů pro analýzu informace o trhu, statistiky, studie a další podkladové materiály analýza, segmentace a výběr trhu návrh marketingových aktivit možnosti, náklady, očekávané výsledky Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade a Hospodářská komora Jihlava pořádají workshop s cílem seznámit manažery firem s metodikou přípravy exportního marketingového plánu firmy. Termín: od 10.00 hodin Místo konání: Hotel Zlatá Hvězda, sal.č. 2 I. patro Masarykovo nám. 32, Jihlava Kontakt: Hospodářská komora Jihlava Křížová 2 586 01 Jihlava fax: 066/730 93 20 e-mail: hkjihlava@hkjihlava.cz Účastnický poplatek: člen HK Jihlava - 700,-Kč 5%DPH (vč. DPH 735,-) člen SHK JK - 1.000,-Kč 5%DPH (vč.DPH 1.050,-) ostatní - 1.500,-Kč 5%DPH (vč. DPH 1.575,-) V ceně jsou zahrnuty písemné podklady (osnova - metodika vývozního plánu, Nabídka CT 2002), publikace \"Úvod do zahraničního obchodu\", přednáška lektora a občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte na účet u ČSOB, a. s. pobočka Jihlava č.ú.: 108360446/0300 do 3.10.2001 Kontakt: Hospodářská komora Jihlava Křížová 2 286 01 Jihlava fax: 066/730 93 20 e-mail: hkjihlava@hkjihlava.cz Pořádá: CzechTrade, HK Jihlava RUMUNSKO - Mezinárodní investiční fórum Rumunská obchodní a hospodářská komora a správa bukurešťského regionu pořádají pod záštitou ministerského předsedy A. Nastaseho ve dnech 10. - 11. října Mezinárodní investiční fórum pro střední a východní Evropu. Cílem investičního fóra je podpora rozvoje a investic v regionu a snaha přiblížit země ze zmíněného regionu Evropské unii. Bližší informace (program) včetně přihlášky jsou k dispozici v agentuře CzechTrade, T. Rak, tel.: 02/24907 543, e-mail: rak@czechtrade.cz. ČESKÁ REPUBLIKA - Kooperační fórum V rámci podpory aktivit malých a středních podniků směřujících k navazování nových obchodních kontaktů se zahraničními partnery organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Greater Seattle Trade Development Alliance kooperační fórum s americkými podnikateli. To se uskuteční 12. října od 10 hod. v Kaiserštejnském paláci (Malostranské nám. 23, Praha 1). Na programu fóra je vystoupení amerických i českých řečníků, kteří budou hovořit především o podmínkách pro podnikání v obou zemích, aktuálních obchodních a investičních příležitostech, vývoji obchodu mezi USA a ČR apod. Více informací a přihlášky lze získat u pana Jiřího Hansla, tel.: 02/240 96 111 LOTYŠSKO - Mezinárodní výstava zaměřená na finance a investice V Rize proběhne od 11. do 13. října mezinárodní výstava Baltic Invest 2001 zaměřená na finance a investice. Cílem výstavy bude nejen představit služby poskytované v rámci finančního sektoru, ale také nabídnout zahraničním investorům možnost seznámit se s investiční projekty pro oblast Pobaltí, Skandinávie, Ruska a Běloruska. Více informací lze získat na webové adrese: www.balticinvest.lv Kontakt: CzechTrade, Dittrichova 21, P.O. Box 76, 128 01 Praha 28, tel: 02/ 24907536, fax: 02/ 24913800, Ing. Michal Gelbič, e-mail: gelbic@czechtrade.cz, www.czechtrade.cz Podnikatelský karafiát 2001 12. - 13.10. 2001 Klatovy Jedná se o 7.ročník výstavy, který je zaměřen na všechny obory podnikání. Na výstavě bude představena „Burza nabídek a poptávek“, projekt financovaný ze CBC Phare fondu malých projektů. OHK Klatovy náměstí Míru 154 339 01 Klatovy 1 tel.: 0186/313 251 fax.: 0186/313 259 info@ohkklatovy.cz www.ohkklatovy.cz Pořádá: OHK Klatovy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v EU 16.10. 2001 Praha Tento odborný seminář je pořádán při příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na prevenci úrazů vyhlášeného Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kontakt: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9 116 52 Praha 1, tel.: 02/24213290, fax: 02/24238550, svobodovaL@vubp-praha.cz Termín: 16.10.2001 Místo:Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6 Pořádá: MPSV ČR, Delegace EK, Euro-Czech Forum E-commerce na Jižní Moravě 16.10. 2001 Brno 2. část semináře (1. část se uskutečnila 24.9.2001) Seminář je součástí veletrhu Invex Finanční podmínky: Dotace na vzdělávacích akcích: OHK Brno - Regionální poradenské a informační centrum (RPIC) nabízí dotované poradenské služby pro podnikatele za účasti státu a Programu Phare v oblasti finanční, ekonomické, právní, rozvoje spolupráce a vzdělání. Na účastníky školení, kteří splňují následující podmínky programu, se vztahuje možnost využití dotace: - počet zaměstnanců irmy účastníka semináře musí být do 250 - kriterium nezávislosti, tj. 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nevlasní jeden podnik nebo společně několik podniků s 250 a více zaměstnanci - tržby firmy nejsou vyšší jak 1 450 mil. korun/rok Cena zahrnuje občerstvení v hodnotě 45 Kč. Vložné za seminář - základní cena - 440,- (včetně DPH 5%) - člen OHK Brno 420,- (DPH osvobozeno) Firmy splňující podmínky dotace - 190,- (včetně DPH 5%) - člen OHK Brno - 180,-(DPH osvobozeno) Platba: poukažte na ČSOB, a.s., účet č. 8010-603065233/0300 variabilní symbol: 210109242, IČO: 48907723, DIČ: 288-48907723 Kontakt: Dagmar Drápelová, OHK Brno, Výstaviště 1, 648 04 Brno Tel.: 05/4115 9544, Fax: 05/4115 3055, E-mail: vzdelavani@ohkbrno.cz Pořádá: RHK jižní Moravy SEMINÁŘ - INTERNET - efektivní nástroj k proniknutí na zahraniční trhy Informace a praktický výklad o možnostech využívání elektronických médií v exportu, které umožňují nejnovější technologie, přinese seminář pořádaný 23. října v Praze Českou agenturou na podporu obchodu/CzechTrade v rámci cyklu seminářů Aktuální otázky exportu - nové techniky a postupy v exportní činnosti. Internet je ideálním komunikačním médiem pro mnoho marketingových nástrojů, od komunikace se zákazníkem až po cílenou reklamu a prodej. Pozornost se zaměří na nové metody navazování obchodních kontaktů (e-business, B2B trhy, nabídka volné výrobní kapacity a způsobem jejich využití v jednotlivých etapách exportu, internetová tržiště), dále na marketing na Internetu, prezentaci firmy a reklamu na Internetu, SourcingParts.com - on-line tržiště pro součásti vyrobené na zakázku a informační zdroj pro exportéry a elektronický trh Kompass. Na semináři vystoupí lektoři a specialisté CzechTrade a zástupci firem, kteří se věnují zmíněné problematice. Kontakt: CzechTrade, Dittrichova 21, P.O.Box 76, 128 01 Praha 2, 02/2406 3087 nebo 2406 2300, fax: 02/2406 2300, www.czechtrade.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí