zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seznamy chemických látek

13.10.2001
Chemické látky
Seznamy chemických látek
Seznam obchodovatelných látek je součástí zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických a byl vytvořen převzetím EINECS a ELINCS. EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) je seznam obchodovaných chemických látek v zemích EU. Do tohoto seznamu byly zařazeny chemické látky, které byly na trhu Evropské unie v období mezi 1. 1. 1971 až 18. 9. 1981. Těmto látkám bylo přiřazeno číslo EINECS, které je sedmimístné, ve tvaru XXX-XXX-X. Začíná od čísla 200-010-9. EINECS obsahuje celkem 100 106 chemických látek. Seznam (Internetová databáze) bude zpřístupněn v nejbližší době (po získání seznamu od OER MŽP ČR). ELINCS ( European List of Notified Chemical Substances ) je seznam nových chemických látek. Do tohoto seznamu byly zařazeny chemické látky, které byly registrovány v zemích EU v období mezi 18. 9. 1981 až 30. 6. 1993. Těmto látkám bylo přiřazeno číslo ELINCS, které je sedmimístné a je ve tvaru XXX-XXX-X. Začíná od čísla 400-010-9. ELINCS obsahuje několik tisíc látek (počet stoupá podle registrace nových látek). Tento seznam vydá MŽP nejpozději do 31.10.2000. NPL ( No-Longer Polymer List) je seznam látek nadále nepovažovaných za polymery. Látkám uvedeným na tomto seznamu bylo přiřazeno číslo NPL, které je sedmimístné tvaru XXX-XXX-X. Začíná od čísla 500-001-0. NPL obsahuje celkem 697 chemických látek. Tento seznam vydá MŽP nejpozději do 31.10.2000. Chemické látky lze vyhledávat v databázi European Chemicals Bureau ecb.ei.jrc.it Zdroj: ČEÚ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí