zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tendr - Dodávka zařízení pro úpravnu odpadních vod v Lubsku

20.10.2001
Voda
Tendr - Dodávka zařízení pro úpravnu odpadních vod v Lubsku
PL-Lubsko: PHARE - Supply of Equipment with Assembly and Commissioning for Wastewater Treatment Plant for the town of Lubsko Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská unie - program PHARE Datum uzávěrky: 04.12.2001 Datum posledni zmeny: 19.10.2001 Země: Poland Popis: 2001/S 192-130969 Lubuskie Voivodship, Poland Referenční č.: EuropeAid/112060/D/S/PL Otevřená procedura Program: Phare. Financováno: PL9913.2.5-L002. Kontraktační orgán: Zarzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland. Popis projektu: Dodávka zařízení pro úpravnu odpadních vod v Lubsku, včetně montáže a uvedení do provozu. Dodávka kontrolního a měřícího systému zařízení, laboratorního zařízení,zařízení na likvidaci odpadních vod a zařízení vysokotlakového čištění systému odpadních vod. Počet lotů: Lot 1: skupina I: zařízení pro zpracování odpadních vod; skupina II: kontrolní systém zpracování a měřící zařízení a monitorovací systém zpracování; skupina III: laboratorní zařízení; skupina IV: zařízení na likvidaci odpadních vod; skupina V: zařízení vysokotlakového čištění systému odpadních vod. Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické i právnické osoby, účastnící se individuálně nebo v konsorciích, členských států a zemí a území regionů spadajících pod program, v němž je kontrakt financován. Veškeré zboží musí pocházet z těchto zemí. Uchazeči musejí poskytnout prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v Section 2.3 v Manual of Instructions for External Relations contracts ( k dispozici na internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm). Uchazeči (včetně firem v rámci téže právnické skupiny, jiných členů téhož konsorcia a subkontraktorů) mohou předložit 1tendr. Uchazeči mohou nabídnout slevu pro případ, že jejich tendr bude přijat na více než 1 lot. Nelze nabízet variantní řešení. Tendrová jistina: 20 000 EUR (nebo 70 000 PLN) při předložení tendru. Jistina bude vrácena neúspěšným uchazečům po dokončení řízení a vítězi(ům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Jistina propadá při nesplnění všech závazků uvedených v tendru. Realizační jistina: 1% ceny kontraktu v euro při kontrasignaci smlouvy. Musí být doručena během 30 dnů poté, kdy vítěz obdrží smlouvu podepsanou kontraktační institucí. V opačném případě pozbývá smlouva platnosti a nová bude zaslána uchazeči, který předložil další v pořadí ekonomicky nejvýhodnější odpovídající tendr. Platnost tendru: 90 dnů po uzávěrce pro předložení tendrů. Maximální dodací lhůta: 10 - 41 týdnů po podpisu smlouvy v závislosti na skupině. Kritéria výběru: dodržení formálních a technických požadavků. Kritéria přidělění: cena Tendrová dokumentace je k dispozici v Pracownie Badawczo-Projektowe Ekosystem in Zielona Gora, ul. Kozuchowska 20c, room 2c, Att: Ms Teresa Przadka, tel.: (48-68) 328 33 20, fax: (48-68) 328 33 13/14, po předložení dokladu o úhradě 600 PLN ( 22% DPH). Platba na účet: PBP Ekosystem - Kredyt Bank PBI O/Zielona Gora; No 15001810-10634-121810002265. Tendry je nutno předkládat na standardním formuláři z tendrové dokumentace při dodržení formátu a instrukcí. Písemné dotazy zasílejte na: Zarzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland (s uvedením referenčního č.) nejméně 21 dnů před uzávěrkou. Zodpovězeny budou nejméně 11 dnů před uzávěrkou. Uzávěrka pro předložení tendrů: 4.12.2001 (15.00) : Urzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland. Otevření tendrů: 4.12.2001 (15.30) :Urzad Miasta Lubsko, pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Poland. Právní podklad: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18.12.1989 on economic aid to certain countries of central and eastern Europe, as amended.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí