zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká asociace krizových manažerů hodnotila svou činnost

22.10.2001
Havárie
Česká asociace krizových manažerů hodnotila svou činnost
Dne 27.února 2001 se uskutečnil 1. řádný sněm České asociace krizových manažerů (dále jen ČAKM). O tom proč zdůrazňujeme slůvko \"řádný\" sněm, ale i o dalších událostech, které provázely první rok existence asociace se chceme podělit nejen s těmi, kteří již o ČAKM vědí, ale i s těmi, kterým zatím tento pojem nic neříká, ale kteří sympatizují s krizovým managementem v obecné poloze. ČAKM, jako dobrovolné, nezávislé občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., vznikla na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze - Institutu krizového managementu a svou činnost odstartovala ustavujícím sněmem dne 26. října 1999. Třicet zakládajících členů, ačkoliv profesně přináležících do různých oborů lidské činnosti, se sjednotilo na tom, že chtějí přispět k dalšímu rozvoji krizového managementu v České republice, že chtějí v tomto směru spolupracovat se státními orgány a organizacemi, podnikohospodářskou sférou, vysokými školami a dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí. Asociace si rovněž vytyčila úkol hájit zájmy svých členů, zprostředkovávat vzájemnou pomoc krizových manažerů při jejich náročné a zodpovědné činnosti, poskytovat konzultace, pořádat semináře, školení, sympozia, konference a jiné společné akce k výměně zkušeností, jako i napomáhat rozvoji nových poznatků a zvyšování odborné úrovně svých členů. Cíle to byly určitě ušlechtilé, bohužel, jenom byly, protože k jejich naplnění v plné míře za uplynuly rok a něco nedošlo. Příčin, proč se činnost asociace nerozběhla podle původních představ, je vícero. Za hlavní je nutno považovat to, že zvolené prezidium nebylo konzistentní. Přesto, že prezident asociace svolal prezidium v období leden - květen 2000 celkem čtyřikrát (stanovy stanovují nejméně dvakrát ročně), k žádnému výsledku to nevedlo. Někteří členové prezidia, přestože se nechali zvolit a slibovali aktivní činnost, se jednání prezidia nezúčastnili ani jednou, nebo jenom jednou, jiní zase projevovali hyperaktivitu, ale pouze směrem, který vyhovoval jejich představám asociace jako masové, několikasetčlenné organizace, která bude plnit úkoly v zájmu jejich podnikatelských aktivit. Z důvodu neschopnosti ujednotit se na programu, nebylo možné zpracovat reálný plán činnosti asociace, v podstatě až do května 2000 nebyl oficiálně jmenován výkonný ředitel asociace, nebyl zřízen sekretariát asociace, nebylo vytvořeno logo asociace, ba dokonce ani členský list či průkaz člena asociace. Komunikace ústředí s členskou základnou šla do naprostého útlumu. Na zasedaní prezidia ČAKM dne 11. 5. 2000 bylo přijato usnesení aktivizovat činnost asociace, ustanovit do funkce výkonného ředitele (stalo se dne 20. 5. 2000), aktualizovat informace o ČAKM na internetových stránkách (www.emergency.cz/cakm), profesionalizovat činnost sekretariátu ČAKM a do konce června připravit pracovní setkání všech členů asociace, kde hledat východisko z této patové situace. Bohužel, opět se nic nedělo, protože členové prezidia nebyli schopni dát podklady do aktivačního plánu činnosti asociace, a opět to šlo podle zásady \"až to někdo udělá - já se k tomu vyjádřím a možná to podpořím\". Navíc, většina členů prezidia, celá revizní komise a část členské základny nerespektovala usnesení ustavujícího sněmu o tom, že se členské příspěvky za rok 2000 se mají zaplatit do 31. 3. 2000. Toto vážné porušení stanov ČAKM bylo druhou vážnou příčinou, proč se činnost asociace nepodařilo rozběhnout. Vzhledem k tomu, že tato základní povinnost člena asociace nebyla splněná ani 6 měsíců po termínu, který stanovil ustavující sněm, svolal prezident asociace na den 23.10.2000 mimořádnou schůzi platících členů asociace, která po vyslechnutí zprávy o stavu členské základny, prohlásila toto jednání za mimořádný sněm ČAKM. Mimořádný sněm pak rozhodl: Usnesení sněmu - Mimořádný sněm www.emergency.cz Takže v této chvíli je už čtenáři těchto řádků jasné, proč se dne 27.2.2001 konal 1. řádný sněm ČAKM. Usnesení sněmu - 1. řádný sněm www.emergency.cz Ing. Zdeněk Kopecký prezident ČAKM, v.r. Ing. Emil Antušák Výkonný ředitel ČAKM, v.r.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí