zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

GMO - legislativa

08.11.2001
Příroda
GMO
GMO - legislativa
V České republice je nakládání s geneticky modifikovanými organismy upraveno zákonem č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a změně některých souvisejících zákonů, který byl schválen v květnu roku 2000 a nabude účinnosti od 1.1.2001. K zákonu jsou vypracovány i prováděcí předpisy ve formě vyhlášek, které nabudou účinnosti rovněž 1.1.2001. Dále byla k tomuto zákonu vypracována Metodika hodnocení rizika pro geneticky modifikované vyšší rostliny a Metodika hodnoceni rizik pro geneticky modifikovane mikroorganismy.Zákon č. 153/2000 Sb.o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty doplňuje právní řád České republiky v oblasti, která dosud nebyla plně legislativně upravena. Zákon se týká nakládání s geneticky modifikovanými organismy, které si zachovaly schopnost reprodukce, a nakládání s produkty, které tyto životaschopné organismy obsahují. Součástí návrhu jsou i novely některých souvisejících zákonů, které uvádějí do souladu s textem návrhu zákona ustanovení týkající se geneticky modifikovaných organismů. Označování potravin vyrobených z GMO a uvádění nových potravin do oběhu řeší zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, který byl novelizován zákonem č. 306/2000 Sb. .Zákon č. 153/2000 Sb. je harmonizován s příslušnými směrnicemi Evropského společenství, zejména se směrnicemi 90/219/EEC, 90/220/EEC, 98/81/EC a současně respektuje dokumenty OECD v oblasti biotechnologií a Úmluvu o biologické rozmanitosti uzavřenou v rámci OSN.Cílem zákona je stanovit povinnosti fyzických a právnických osob tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví člověka a zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti. Dále návrh zákona stanoví postup udělování oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, systém kontroly nad dodržováním zákona a systém evidence uživatelů i geneticky modifikovaných organismů a produktů. Vzhledem k tomu, že oblast genetických modifikací se rozvíjí velmi rychlým tempem a dosud nejsou známy všechny potenciální dlouhodobé účinky geneticky modifikovaných organismů, vychází návrh zákona z principu předběžné opatrnosti a obsahuje ustanovení umožňující v případě potřeby rozhodnutím správního úřadu pozastavit nebo ukončit nakládání s geneticky modifikovaným organismem.Vydávání správních rozhodnutí v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými organismy je podle zákona v působnosti Ministerstva životního prostředí, které při rozhodování přihlíží ke stanoviskům Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tato komise bude složena ze zástupců státní správy, odborníků a zástupců nevládních organizací. Kontrolu nad dodržováním ustanovení zákona bude vykonávat Česká inspekce životního prostředí ve spolupráci s dalšími správními úřady.Kompletní legislativu životního prostředí (včetně připravované) Vám přináší software PARAGRAF - registr legislativy životního prostředí.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí