zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technická normalizace v inženýrské geologii

08.11.2001
Geologie
Technická normalizace v inženýrské geologii
Legislativně je technická normalizace zakotvena v zákoně o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb.(částka 6 Sbírky zákonů ČR ze dne 27.února 1997), ve znění zákona č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a některé další zákony (částka 24 Sbírky zákonů ČR ze dne 3. dubna 2000). Technická normalizace v ČR patří do působnosti: ¨ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) – divize rozpočtu a podpory podnikání; ¨ státním orgánem je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který zastupuje pro danou oblast ČR ve vládních organizacích; ¨ zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem (ČSN) byl pověřen český normalizační institut. Se zákonem č. 22/1997 Sb. souvisí: nařízení vlády, na která navazují harmonizované české technické normy, které přejímají harmonizované evropské normy. Norma se stává harmonizovanou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Nařízení vlády - stanovují technické požadavky na výrobky, - určují stanovené výrobky, postupy prokazování shody a podmínky používání české značky shody. Požadavky nařízení je možné splnit různě, např. použitím ustanovení českých technických norem (ČSN), které jsou k jednotlivým nařízením vlády přiřazeny. Při splnění požadavků těchto ČSN se má za to, že výrobek odpovídá příslušným obecným ustanovením nařízení vlády. · pro normy související s pracemi v oboru inženýrská geologie je platné nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky (tzn. pro každý výrobek trvale zabudovaný do staveb). Jde o jedno z nejsložitějších nařízení, neboť platí pro velmi různorodé výrobky a materiály. Ř Věstník ÚNMZ, vycházející měsíčně, uveřejňuje všechny základní údaje o nově vydávaných ČSN, o jejich změnách, opravách a zrušení. Dále uveřejňuje i údaje o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání a další informace. Studovna a půjčovna norem: ČSNI, Biskupský dvůr 5, 11002 Praha 1, otevřeno: úterý, středa, čtvrtek 9.00-15.30 hod. pátek 9.00-12.00 hod. Prodejna norem: ČSNI, Biskupský dvůr 5, 11002 Praha 1, otevřeno: pondělí-pátek 8.30-16.30 hod. ČSNI, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10, otevřeno: pondělí-čtvrtek 7.30-15.30 hod. pátek 7.30-14.30 hod. zásilkový prodej: fax: 02/786 69 51 Na internetové adrese ČSNI: www.csni.cz je možno získat všechny základní informace z oblasti technické normalizace. Právní význam ČSN: K dodržení ČSN není ze zákona nikdo donucován, pokud by však došlo k poškození zdraví osob, vznikla škoda na majetku apod, lze se zprostit odpovědnosti za škodu pouze průkazem, že zvolené řešení odpovídalo současným poznatkům vědy a techniky. Zákon č. 22/1997 Sb., tedy v tomto smyslu vyjadřuje, že ČSN jsou předpisy, obsahující “výhodnou radu”. O tom, zda bude rada využita, rozhoduje každý subjekt na svojí odpovědnost. Jde vlastně o nabídku technického řešení, která nemusí být využita. Je nutno si ale uvědomit, že případnou odpovědnost za škody vzniklé řešením, které je odchylné od ČSN, nese ten, kdo nesplnil požadavky obecně formulovaného právního předpisu. Dodržování ČSN jako právní povinnost může stanovit vyšší právní předpis. V těchto případech, i když ČSN není závazná a její nedodržení není v rozporu se zákonem č. 22/1997 Sb, se jedná o nedodržení toho právního předpisu, který povinnost dodržení ČSN stanovil. Kompletní legislativu životního prostředí (včetně připravované) Vám přináší software PARAGRAF - registr legislativy životního prostředí.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí