zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Města a obce chtějí novelu nového zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech!

12.11.2001
Odpady
Města a obce chtějí novelu nového zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech!
Obce, které přijaly obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad na základě §9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., ve znění zákona č. 37/2000 Sb., ji budou muset upravit nebo přijmout vyhlášku novou, neboť místní poplatek je konstruován odlišným způsobem než poplatek dosavadní. Podle nového zákona o odpadech se má stát poplatek za komunální odpad jedním z druhů místních poplatků. Trvalý pobyt v obci je kriteriem, podle kterého budou fyzické osoby platit poplatek za odpad. Neplatiči se dosud oháněli tvrzením, že u nich odpad nevzniká, nebo že odpad odstraňují jinak než prostřednictvím obce. Nová právní úprava v tomto případě obcím ulehčuje dokázat, že tomu tak není. Svaz měst a obcí ČR má k této formě poplatku řadu připomínek. Nejčastější se týkají trvalého pobytu. Např. v Praze žije cca 300 tisíc osob, které zde nemají trvalý pobyt a podle nového zákona proto nemusejí platit poplatek za komunální odpad, i přesto, že odpad produkují! Z opačného pohledu - občan má v obci trvalé bydliště ale ve skutečnosti tam nebydlí (je dlouhodobě v zahraničí, v nemocnici atd.) a přesto musí obci uhradit poplatek za komunální odpad, který neprodukuje!” Další námitky byly vzneseny kvůli správě poplatku. Jeden úředník zvládne správu poplatku cca pro10 tis. občanů. Pokud se budou vybírat poplatky dle nového zákona, kde je poplatníkem každý občan, bude potřeba mnohonásobné množství úředníků a náklady na správu poplatku se rapidně zvýší. Na rozdíl od současného práva, nový zákon stanoví také horní hranici poplatku. Poplatek bude tvořen dvěma složkami. První představuje částku 250 Kč za osobu za kalendářní rok, druhá složka představuje částku do 250 Kč za osobu za kalendářní rok stanovenou na základě skutečných nákladů obce vynaložených v předchozím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.Obec má ale ze zákona povinnost třídit odpad. Pokud jsou stanoveny poplatky za netříděný odpad, nemůže je vymáhat, jelikož v obci žádný takový odpad nesmí být. V praxi se zdá být nový zákon nedokonalý. Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech by proto měla v oblasti poplatků dostát několika změn. Nový poplatek má být vybírán nikoliv na základě skutečného stavu (vznik komunálního odpadu), ale na základě formálního kritéria (trvalý pobyt podle zákona č. 133/2000 Sb.). Další změna by měla nastat v přenesení povinnosti odvádět obci poplatek z vlastníka nebo správce nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, na jednotlivé fyzické osoby (poplatníky). “Hromadný výběr” bude možný jen tehdy, pokud se vzájemně dohodnou vlastník nemovitosti s jednotlivými fyzickými osobami. Není také zcela jasné, jestli zákonem předpokládaná maximální výše poplatků 500 Kč na osobu, bude odpovídat potřebám všech obcí. Podle Ústavního soudu maximální výši poplatku nelze stanovit jednotnou částkou a předpokládaná částka proto nemusí odpovídat realitě. Zpracovala: Jitka Pechová Zdroj: Odpadové hospodářství
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí