zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sesuvy a projevy nestability svahů jako následek extrémních dešťových srážek a povodní v březnu 2000

12.05.2001
Geologie
Sesuvy a projevy nestability svahů jako následek extrémních dešťových srážek a povodní v březnu 2000
Jedním z negativních následků povodní nebo extrémních dešťů jsou i projevy nestability svahů, které se nejčastěji projevují jako sesuvy půdy a skalního skeletu. Tak jako v letech katastrofických povodní na Moravě v roce 1997 a 98, tak i po povodních v březnu 2000 byly zjištěny sesuvy půdy, tentokrát především v severovýchodních Čechách. Tímto přírodním exodynamickým fenoménem byly postiženy především okresy Trutnov a Semily, méně již Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Jablonec a Liberec. Po zkušenostech z minulých let iniciovalo Ministerstvo životního prostředí bezprostředně po prvních signálech o existenci sesuvů terénní rekognoskační práce. Geologové státní geologické služby z Českého geologického ústavu z Prahy a Brna, ve spolupráci s referáty životního prostředí postižených okresů, lokalizovali výskyt sesuvů a následně z inženýrsko-geologického hlediska pak posoudili jejich charakter, rozsah a především stupeň ohrožení veřejného zájmu. Terénnímu šetření bylo podrobeno celkem 87 ohlášených lokalit a z nich bylo charakterizováno jako sesuvy 25 případů. Ostatní jevy lze spojovat s projevy říční eroze nebo u naplavenin, pak zvýšenou akumulační činnost toku. V okrese Šumperk a Náchod , tak jako na celém území severní Moravy, nebyly zaznamenány žádné sesuvné projevy. Posuzované sesuvy byly předběžně roztříděny z pohledu stupně ohrožení veřejného zájmu do tří kategorií, z nichž nejvyšší riziko představuje kategorie III. V okresech Semily a Trutnov byly zjištěny vždy 3 sesuvy II. kategorie a 6 sesuvů nejrizikovější III. kategorie. V okrese Ústí nad Orlicí pak po 1 sesuvu I. a II. kategorie, na území Rychnov nad Kněžnou po 2 sesuvech nižších kategorií. Dodatečně byly ohlášeny 2 sesuvy ohrožující obytné domy v okrese Liberec, z nichž u jednoho v obci Křižany, se jedná o opětovné oživení jeho projevů. Na Jablonecku nebylo 11 ohlášených sesuvů zatím kategorizováno. Jsou vázány většinou na horské a podhorské oblasti a v době terénních prohlídek zde byla ještě sněhová pokrývka. Zde je nutné připomenout skutečnost, že projevy nestability svahů mají velmi často časovou prodlevu od doby jejich iniciace. V jarních měsících se mohou projevit narůstající problémy s nestabilitou svahů až po skončení období projevů jarního tání a proto lze předpokládat, že počty sesuvů se zvýší. Z výsledků terénního šetření vyplývá, že některé případy havarijních projevů nestability svahů mohou být s velkou pravděpodobností zapříčiněny mimo jiné i nevhodným antropogenním zásahem. Urychlené zjištění počtů sesuvů a jejich charakteristiky umožňuje předběžně odhadnout rozsah a náročnost nezbytných inženýrko-geologických průzkumů, které jsou předpokladem zahájení následných stabilizačních opatření. V návaznosti na zkušenosti s řešením identické problematiky spojené s následky extrémní srážkové činnosti na Moravě v letech 1997 - 98 proto Ministerstvo životního prostředí předpokládá následný alternativní postup pomoci státu. · Iniciovat ve vládě příslušné usnesení, které by umožnilo uvolnit finanční prostředky na účelové posílení rozpočtů: 1. Ministerstva životního prostředí, který by zajistil realizaci inženýrsko-geologických průzkumů a monitoringu a ten by probíhal až do doby zahájení stabilizačních prací; 2. příslušných okresních úřadů na realizaci prováděcího projektu stabilizace, technické provedení stabilizačních opatření, investorský dozor a provedení následného monitoringu v případě stabilizační etapy a po její ukončení. Účelová dotace pro okresní úřady by byla míněna jako pomoc státu. Odbor geologie Ministerstva životního prostředí a specialisté z Českého geologického ústavu budou provádět odbornou pomoc v rozsahu podmínek a kriterií stanovených Ministerstvem financí. · V případě, že příslušné obce či okresní úřady budou sami financovat potřebné etapy řešení stabilizace sesuvů, nabídne jim Ministerstvo životního prostředí bezplatnou odbornou pomoc včetně poradenství specialistů z Českého geologického ústavu v rozsahu aktivit při řešení sesuvných událostí z let 1997 -98. Jedná se o posouzení výsledků inženýrsko- geologického průzkumu, rozsahu doporučeného monitoringu, konzultace spojené s projektem stabilizačních opatření, případně poradenství při změnách projektu. Po ukončení stabilizačních prací provede Český geologický ústav odborné zhodnocení, zda realizované stabilizační práce jsou v souladu se záměrem projektu. RNDr. Zdeněk Falc odbor geologie MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí