zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Předkládací zpráva k návrhu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích

18.11.2001
Chemické látky
Předkládací zpráva k návrhu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
Návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích se předkládá v souladu s usnesením vlády ze dne 25. července 2001 č. 763, k Analýze přípravy zákonů s termínem nabytí účinnosti stanoveným v A – listech, ve zkráceném termínu. Cílem předkládaného návrhu je dosažení souladu v oblasti uvádění chemických látek a přípravků na trh s příslušnými právními předpisy Evropského společenství. Tato oblast je již upravena zákonem č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb. Obsah zákona č. 157/1998 Sb. a jeho prováděcích předpisů byl formulován během let 1997 a 1998. Tento zákon transponoval právní předpisy Evropských společenství z této oblasti ve znění platném v té době. Za uplynulé tři roky došlo v legislativě Evropských společenství k vývoji, který znění stávajících předpisů pozměnil. Přestože nedošlo k žádným zásadním koncepčním změnám v přístupu k chemickým látkám a přípravkům, působí vzniklé rozdíly, zejména v pravidlech pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a přípravků, při jejich importu ze zemí ES, případně při exportu do těchto zemí, značné problémy. Vzniká tak zbytečná překážka vzájemnému obchodu a našim podnikatelům vznikají dodatečné náklady. Dalším důvodem pro vypracování nové právní úpravy jsou zkušenosti z dosavadního uplatňování zákona č. 157/1998 Sb., v platném znění, v praxi. Řada povinností stanovených tímto zákonem, zejména pro klasifikaci, balení a označování chemických látek a přípravků, vyžaduje doplnění, zpřesnění nebo změnu. Zvláště je třeba přehodnotit povinnosti stanovené tímto zákonem pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, které nejsou příslušnými předpisy ES řešeny. V rámci novel zákona č. 157/1998 Sb. byly již některé povinnosti (souhlas okresního úřadu s nakládáním s nebezpečnými látkami a přípravky, ohlašování nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky okresnímu úřadu) zrušeny. Je však třeba přehodnotit zbývající povinnosti, které se týkají nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, a uvést nový právní předpis do plného souladu s právními předpisy Evropského společenství. Příprava nového právního předpisu místo novelizace platného předpisu byla zvolena proto, že množství změn, které by bylo další novelou vedle stávajících novel provedeno, by vedlo k takové nepřehlednosti novelizovaného zákona, že by významně komplikoval jeho aplikaci. Předkládaný návrh zákona zahrnuje všechny aspekty uvádění chemických látek a přípravků na trh, jako je jejich zkoušení a klasifikace, registrace, hodnocení rizik, balení, označování, poskytování jejich bezpečnostních listů, omezení jejich uvádění na trh, jejich dovoz a vývoz a oznamování jejich výroby a dovozu. Věcný záměr je koncipován tak, aby budoucí právní předpis upravoval uvádění chemických látek a přípravků na trh plně v souladu s právními předpisy Evropského společenství. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí