zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise - Prodlužování doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území

19.11.2001
Geologie
Z rozkladové komise - Prodlužování doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území
29. SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů , přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí č . 21/2001 Prodlužování doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území k § 4 a § 4a zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů Požádá-li zadavatel o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území, ministerstvo jej poučí v tom smyslu, že platná právní úprava umožňuje pouze nově stanovit průzkumné území, nikoliv prodloužit dobu jeho platnosti. Odůvodnění: Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona ČNR č . 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění před zákonem č. 366/2000 Sb., které upravovalo institut povolení k provádění geologických prací uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona (vyhledávání a průzkum ložisek nerostů , ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu), bylo možné dobu platnosti tohoto povolení prodloužit. Uvedený institut je platným zněním zákona o geologických pracích (tedy ve znění zákona č. 366/2000 Sb.) nahrazen institutem stanovení průzkumného území, při čemž možnost prodloužení doby, na kterou je průzkumné území stanoveno, upravena není. Zákon pouze stanoví, že v rozhodnutí o stanovení průzkumného území se mimo jiné vymezí „doba platnosti území”. Rozhodnutí správního orgánu o prodloužení, resp. neprodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území by tedy bylo nicotným správním aktem pro absolutní nedostatek pravomoci o takové věci rozhodnout. Jednalo by se o tzv. paakt, z něhož nevyvěrají žádné právní účinky. V případném soudním sporu by soud k této věci přihlížel z úřední povinnosti bez ohledu na to, zda byla vznesena taková žalobní námitka či nikoliv. Podle č l. II bod 1 zákona č. 366/2000 Sb. „žádosti o povolení vyhledávání nebo průzkumu ložisek vyhrazených nerostů a žádosti o prodloužení již vydaných povolení podané a dosud nevyřízené do účinnosti tohoto zákona se posuzují podle právní úpravy platné před nabytím účinnosti tohoto zákona”. Z toho plyne, že o žádosti o prodloužení může správní orgán rozhodnout pouze v případě, že ji obdržel do 21. listopadu 2000. Zákon č . 366/2000 Sb. nabyl účinnosti dne následujícího (kromě čl. I bod 7, který nabyl účinnosti 1.1.2001). V Praze dne 14. srpna 2001 JUDr. Jiří Šembera, CSc., v.r. ředitel sekretariátu rozkladové komise Zdroj: Věstník MŽP č. 10/2001
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí