zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Koncepce odpadového hospodářství České republiky (verze 03)

30.11.2001
Odpady
Koncepce odpadového hospodářství České republiky (verze 03)
Informace o koncepcích nakládání s odpady v ČR jako informace pro vládu ve IV. čtvrtletí 2001 Praha, listopad 2001 Zhotovitel: Informačni centrum o odpadech, Český ekologický ústav OBSAH 1 Úvod 1.1 Důvody a časový horizont zpracování 1.2 Východiska 1.3 Zásady 2 Současný stav odpadového hospodářství v České Republice 2.1 Zhodnocení Programu odpadového hospodářství ČR z roku 1995 2.2 Základní charakteristika současného stavu odpadového hospodářství 2.2.1 Současná situace 2.2.2 Vývoj produkce odpadů a způsobů nakládání s odpady 2.2.3 Nakládání s odpady 2.2.4 Nakládání s nebezpečnými odpady 2.2.5 Dovoz a vývoz odpadů 2.3 Vývojové tendence a jejich zhodnocení 2.4 Monitoring, indikátory ŽP 2.5 Přednosti a nedostatky odpadového hospodářství České republiky 3 Stanovení obecných cílů a priorit 3.1 Hierarchie odpadového hospodářství 3.2 Stanovení cílů pro odpadové hospodářství 3.2.1 Krátkodobé priority – cílový časový horizont 2003 3.2.2 Střednědobé priority – cílový časový horizont 2006 3.2.3 Dlouhodobé priority – cílový časový horizont 2010 a dále 3.3 Identifikace sektorových průmětů 4 Očekávané důsledky koncepce 4.1 Ekonomický dopad 4.2 Environmentální dopad 4.3 Sociální dopad 4.4 Regionální dopad 4.5 Opatření na prosazení koncepce 5 Nástroje řízení odpadového hospodářství 5.1 Současné nástroje odpadového hospodářství 5.1.1 Ekonomické nástroje 5.1.2 Administrativní nástroje 5.1.3 Ostatní nástroje 5.2 Nástroje vyplývající z přijetí nového zákona o odpadech 5.2.1 Ekonomické nástroje 5.2.2 Administrativní nástroje 5.2.3 Ostatní nástroje 6 Řízení zdrojů 6.1 Institucionální a lidské zdroje 6.2 Finanční zdroje 6.3 Kapacity pro využívání a zneškodňování odpadů 6.3.1 Obecně 6.3.2 Kapacity pro vybrané druhy odpadů 6.4 Výzkum a vývoj v odpadovém hospodářství 6.5 Výchova, vzdělávání a osvěta 7 Mezinárodní spolupráce 7.1 Rozsah a cíle mezinárodní spolupráce 7.2 Problémy a doporučení 8 Vybrané odpady, výrobky a zařízení 8.1 Komunální odpady 8.2 vybrané Nebezpečné odpady 8.2.1 Odpady s obsahem PCB 8.2.2 Odpadní oleje 8.2.3 Baterie a akumulátory 8.2.4 Kaly z ČOV 8.2.5 Odpady z výroby TiO2 8.2.6 Autovraky 8.3 Obaly a Obalové odpady 8.3.1 Současný stav 8.3.2 Cíle 8.3.3 Nástroje k dosažení cílů 8.3.4 Investice 8.3.5 Možné finanční zdroje 9 Proces aktualizace koncepce 10 SEZNAM Příloh KOncepce o výše uvedeném obsahu naleznete na: www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí