zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hodnocení kvality vody a zabezpečení vodních zdrojů dle novel vodohospodářských, hygienických a veterinárních předpisů

30.10.2001
Voda
Hodnocení kvality vody a zabezpečení vodních zdrojů dle novel vodohospodářských, hygienických a veterinárních předpisů
Jan Lázňovský Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora ve spolupráci s Okresním úřadem, RŽP Kutná Hora a Akademii A. Komenského Kutná Hora uspořádalo XI. seminář OSVČR dne 25. září 2001 v zasedacím sále Okresního úřadu v Kutné Hoře. Garantem akce byl Jan Lázňovský. Akce byla vyžádána předsedou Svazu zemědělců Ing. Šárovcem. K akci byl vydán sborník přednášek, který zbudil zájem i u účastníků dalších odborných akcí. Ing. Josef Mlynář přivítal 75 účastníků a hosty akce (dalších 12 s uhrazeným vložným se akce nezúčastnilo). V úvodní přednášce \"Hodnocení kvality vody a zabezpečení vodních zdrojů\" seznámil Jan Lázňovský se změnami právních předpisů pro odběr podzemní vody a klasifikaci pitné vody. JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR v přednášce \"Současné a připravované právní předpisy vodního hospodářství\" mj. uvedl změny v novém zákoně oproti současnému. Ing. Jiří Kos, KHS Středočeského kraje přednesl společnou přednášku MUDr. Františkem Kožíškem, CSc., ze Státního zdravotního ústavu \"Požadavky na pitnou vodu a zabezpečení vodních zdrojů dle hygienických předpisů\". Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. z VFU Brno v přednášce \"Požadavky na pitnou vodu a životní prostředí při chovu hospodářských zvířat\" - téma nezbytné jak pro projektanty, zástupce správních úřadů, ale zajímavé i tím, že rozebral význam vody v biologickém koloběhu živin v organismu v závislosti i na věku. Základní funkce vody v těle savců: stavební součást buněk mezibuněčné hmoty tkání, součást enzymů, hormonů, slin, krve, mízy atd., podíl na látkovém i energetickém metabolismu, zabezpečení procesů asimilace, resorpce, difuse, osmózy i filtrace a ovlivnění termoregulace. Letošní pravidelný podzimní již 11. \"legislativní\" seminář pořádaný Oblastním sdružením vodohospodářů ČR v Kutné Hoře byl zaměřen hlavně na právní předpisy dotýkající se obecních úřadů a podnikatelů, kteří musí dle zákona užívat pitnou vodu pro lidi i zvířata, respektive zajišťovat její dodávku na úseku své činnosti. Oblastní sdružení vodohospodářů ČR v Kutné Hoře pravidelně ročně pořádá několik akcí různého odborného zaměření včetně tohoto semináře k aktuálním otázkám životního prostředí. Pravidelné semináře k legislativě v ekologii získaly v předchozích ročnících řadu zájemců hlavně ze zástupců obecních, městských a okresních úřadů a dalších orgánů působících v dané problematice. Skladba přednášek byla zaměřena pro dodavatele a spotřebitele pitné vody a správní a hygienické orgány a podnikové vodohospodáře - ekologů. Autory příspěvků jsou zástupci správních a hygienických orgánů, kteří mají zkušenosti jak z přípravy předpisů, tak z jejich denní aplikace. Účast uživatelů pitné vody a správních vodohospodářských, hygienických a veterinárních orgánů pomáhá v sjednocení aplikace zákonů jako Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů a vyhláška MZd 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a četnost její kontroly. Nové předpisy působí většině provozovatelů vodních zdrojů veliké starosti nejen plněním požadavků předpisů, ale i finačním zajištěním a rizikům. V současné době připravuje MZd metodický pokyn k těmto předpisům. Na dotazy odpovídali Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., JUDr. Ing. Emil Rudolf, Ing. Jiří Kos, MUDr. Motýlová, OHS Kolín, Ing. Hana Kvapilová, OHS Kutná Hora, Ing. Miroslav Perný, ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o. Kutná Hora, Ing. Jan Karásek, RŽP OkÚ Kolín a Ing. Jiřina Dvořáková, RŽP OkÚ Kutná Hora. V diskusi představili své služby zástupci firem Irmann, Miroslav (zabezpečení vody ÚV zářením - Ing. Petr Irmann), ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o. Kutná Hora (analýza a odběry vzorků vod a odpadů - Ing. Perný) a Topol, Církvice (recirkulace vody pro rodinné domky - Ing. D. Ladrová). Ve sborníku se dále představila firma - Merck Říčany. V diskusi bylo diskutováno mnoho problematik a byly odpovězeny dotazy např.: Ochranná pásma vodních zdrojů - poplatky, úplaty, termíny a odpočty slev - náležitosti pro správní a hygienické orgány - potřeba vody a nerovnoměrnost odběrů vody hlavně při chovu zvířat - vypouštění odpadních vod - \"odstátnění pozemků\" pod koryty vodotečí - aktivní zóna při povodních - desinfekční prostředky pro ošetření pitné vody, nepředpisové zjednodušování kontroly kvality vody provozovatelů vodovodů odkazem na zbytkový chlór - oprávnění studnařských prací (volná živnost?) - používání atestovaných materiálů - problematika atestů, certifikátů apod. - péče a využívání obecních studní - neprovozované studny - potřeba vzdělávání veřejnosti a pracovníků oboru v provozu a denním životě (vodní hospodářství apod.) - projektová dokumentace pro průzkumné a studnařské práce - povolení a kontrola recirkulace vody a řada dalších dotazů a odpovědí. Nedostatkem je chybějící \"hranice\" působnosti hygienických a veterinárních orgánů (i vodohospodářských), takže zde vzniká mezera kontroly kvality potravin i dopadů na životní prostředí (četnost kontrol inspektorů státní veterinární správy a hygienických orgánů). Třebaže zákon o vodách nepřevzal původně navržený statut podnikového vodohospodáře (i když v jiných oborech je obdobná funkce v daném oboru zaváděna) narůstající vodohospodářské (i další navazující) povinnosti si v praxi tuto funkci u vodohospodářsky odpovědných podniků vynutí, ale v praxi již nebude vodohospodář, ale třeba \"odpadář\". Zde Sdružení vodohospodářů ČR výrazně zaspalo a nedotáhlo do konce základní poslání své činnosti v pomoci podnikovým vodohospodářům a tudíž ukázalo svou nemohoucnost. Aktivní činnost pouze několika členů sdružení pořádáním akcí převážně kutnohorskou oblastí s výraznou aktivní pomocí JUDr. Ing. Rudolfa je jen zlomkem plnění poslání \"sdružení\". Z členů republikového výboru se akce zúčastnil pouze JUDr. Ing. Rudolf - předseda východočeské oblasti, ing. Josef Mlynář - předseda kutnohorské oblasti a Jan Lázňovský (pro nemoc se omluvil předseda Moravských oblastí Jaroslav Pařízek). Proč nemají zájem o presentaci sdružení zástupci Pražské oblasti (s drtivou převahou v RV v čele s předsedou RV)? Zdroj: www.vodakh.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí