zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt \"Přežili rok 2000 !?\"

10.12.2001
Příroda
Projekt \ Přežili rok 2000 !?\
Na hranici nového tisíciletí dochází k bilancování v mnoha oborech a činnostech člověka. Většina těchto ohlédnutí bývá postavena na optimismu a dokonalosti našeho konání. Pouze čas od času dochází k přiznání omylů naší civilizace, avšak tyto zprávy jsou přijímány se značnou rezervou a bez patřičného zamyšlení.
Jedním z těchto témat je vymírání rostlinných a živočišných druhů z přírody. Právě toto téma v posledních letech nabývá na aktuálnosti. Alarmující jsou poslední zveřejněné odhady, které dokládají až 150 vyhynulých druhů denně. Příčinou tohoto hromadného vymírání je především likvidace celých ekosystémů. K roku 2000 ubylo díky lidské civilizaci již 10 % druhů. K roku 2020 se předpokládá, že podíl vyhynulých druhů vzroste až na jednu třetinu, tedy 33 %. Mezi nejohroženější biotopy patří deštné pralesy, mokřady a moře. Významnou a nezanedbatelnou roli na ohrožení mnoha druhů sehrávají také nedokonalé lidské technologie, například při přenosu elektrické energie, kdy na těchto zařízeních hyne desítky tisíc ptáků mnoha ohrožených druhů. Svou negativní roli sehrávají také ekologické katastrofy typu ropných a jiných havárií, nekontrolované odlesňování, nadměrný lov a obchod se zvířaty. Veřejnost České republiky se ve většině médiích dozvídá o ohrožení druhů v Asii, Africe a jinde. Všeobecně jsou známy informace o ohrožení velryb, gorily horské či slonů, avšak povědomí o ohrožení naší domácí fauny je pouze mizivé. Trochu statistiky: Červená kniha ohrožených živočichů ČSSR, která byla vydána v roce 1988 uvádí následující údaje. Na území ČSSR byl potvrzen výskyt 459 druhů, 19 druhů je považováno za vymizelé a 238 druhů je zařazeno do Červené knihy ohrožených druhů. Z tohoto výčtu je patrno, že více jak polovina druhů v roce 1988 byla považována za ohrožené. V roce 1992 byla k zákonu č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny vydána vyhláška č. 395/1992, která ve své příloze č. III obsahuje seznam ohrožených druhů živočichů rozdělením do tří kategorií: ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené. Tento seznam obsahuje 292 druhů. Osm let od vydání této vyhlášky však nadále dochází k mizení druhů české fauny např. dropa velkého, či k pronásledování například vlka. Posláním této kampaně je ukázat české veřejnosti, že také naše příroda a život v ní je v ohrožení. V rámci kampaně bude poukazováno na příčiny úbytku některých druhů a kroky Ochrany fauny ČR a jiných nevládních organizací při záchraně těchto druhů. Kampaň má za úkol vzbudit zájem veřejnosti o zachování našich druhů ve volné přírodě pro budoucí generace. A přispět k možnosti podpory při realizaci jednotlivých projektů nevládních organizací ze strany sponzorů a široké veřejnosti v zájmu volně žijících druhů. Zdroj: www.ochranafauny.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí