zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stanovisko vlády k novele odpadového zákona (1138/01)

10.12.2001
Odpady
Stanovisko vlády k novele odpadového zákona (1138/01)
V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1138 S t a n o v i s k o vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1110) Vláda na jednání své schůze dne 7. listopadu 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1110) a vyslovila s tímto návrhem n e s o u h l a s . Vláda svůj nesouhlas odůvodňuje zejména tím, že navrhovaná úprava je nesystémová, neboť obce by mohly volit mezi třemi různými způsoby úhrady nákladů vynaložených na nakládání s komunálním odpadem, a to mezi úhradou za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy (dále jen 5úhrada na základě smlouvy\"), místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen 5místní poplatek\") a poplatkem za komunální odpad, přičemž výše úhrady každého z uvedených způsobů by se stanovila odlišně, zcela odlišně by byl stanoven i okruh poplatníků, náročnost a nákladnost správy místního poplatku ve větších obcích, na kterou je předkladateli poukazováno, nelze akceptovat, neboť zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb., umožňuje, aby místní poplatek byl odváděn za domácnost společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; v návaznosti na tuto úpravu by počet subjektů platících obci neměl podstatně vzrůst. Obec je zároveň povinna vést evidenci jednotlivých poplatníků, kterými jsou fyzické osoby, pro kontrolu řádného plnění jejich poplatkových povinností, a to jak u poplatku za komunální odpad, tak u místního poplatku. Vláda zároveň zastává názor, že novelizace zákona, který dosud nenabyl účinnosti, by nepřispěla k právní kultuře ani právnímu vědomí občanů.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí