zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kurz vzorkování pro pracovníky ČOV

11.12.2001
Voda
Kurz vzorkování pro pracovníky ČOV
pro účely zákona č. 58/1998 Sb. a prováděcí vyhlášky MŽP č. 47/1999 Sb.
Zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, stanoví v § 5 podrobnosti o rozborech a kontrole znečištění odpadních vod. Další podrobnosti specifikuje prováděcí vyhláška č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb. a která v § 2 vyžaduje, aby osoba odebírající vzorky byla k tomuto účelu odborně způsobilá. Na základě dohody se SOVAK připravil v souvislosti s výše uvedenými předpisy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Kurz vzorkování pro pracovníky ČOV Kurz je určen pro samostatně pracující vzorkaře a techniky čistíren odpadních vod, kteří prakticky provádějí vzorkování pro účely: kontroly jakosti a množství vypouštěných odpadních vod z ČOV pro výpočet náhrad za vypouštění (tj. měření na výtoku z ČOV, popř. v recipientu pod ČOV), sledování a kontroly provozu ČOV v rámci rutinní kontroly, hodnocení zkušebního provozu, navrhování intenzifikace apod. Kurz je plánován jako třídenní (18 hodin) školení s praktickými ukázkami. Podle došlých přihlášek se uskuteční jednotlivé běhy školení v Praze a v regionálních centrech. Cena kurzu se podle předběžných propočtů bude pohybovat do 5000 Kč. Kurz bude ukončen prověrkou znalostí a absolventi obdrží certifikát o jeho absolvování. Odbornou výuku garantuje RNDr. Josef K. Fuksa (tel. 02-20 19 73 30, e-mail josef_fuksa@vuv.cz). Stručný syllabus kurzu: Přehled a výklad legislativních předpisů k vypouštění odpadních vod – nařízení vlády ČR č.171/92 Sb. (jeho novely) a směrnice Rady 91/271/EHS, zákon o poplatcích za vypouštění č. 58/1998 Sb. a prováděcí vyhláška MŽP č. 47/1999 Sb. a další. Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků odpadních vod – ČSN EN, resp. ČSN ISO 25667-1 – 4, 6, 10, 12, 13 a dalších norem a předpisů, navazujících na normy ISO. Strategie vzorkování – volba odběrových míst, frekvence, řízení jakosti vzorkovacího procesu. Technika a technologie odběru vzorků na ČOV. Technika a technologie odběru vzorků z recipientu. Praktické ukázky technologie vzorkování. Péče o vzorky a transport do laboratoří. Předběžná přihláška Předběžná přihláška bude sloužit v případě většího počtu zájemců pro zařazení přihlášených pracovníků do jednotlivých běhů kurzu, včetně regionálního rozdělení. Na podkladě této předběžné přihlášky budou stanoveny termíny a místa konání kurzů a předběžně přihlášení zájemci budou vyzváni k závaznému potvrzení účasti. Přijímání přihlášek a organizaci zajišťují: Milan Hlupík (tel. 02-20 19 74 67, e-mail milan_hlupik@vuv.cz) Ing. Marie Iblová (tel. 02-20 19 73 33, e-mail marie_iblova@vuv.cz) Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Podbabská 30, 160 62, Praha 6 Zdroj: VÚV TGM
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí