zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpis dobrovolných dohod

20.12.2001
Odpady
Podpis dobrovolných dohod
Ve čtvrtek 13. prosince 2001 podepsal ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart dvě dobrovolné dohody se zástupci profesních sdružení. Institut dobrovolných dohod je v rámci EU doporučovaným nástrojem k prosazování určitých cílů Společenství.
První dohoda se týkala zpětného odběru přenosných baterií a spolu s ministrem Kužvartem ji za přítomnosti náměstkyně Ing. Evy Tylové podepsali zástupci představenstva Českého sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií (dále jen Sdružení) založeného v roce 1999 se sídlem ve městě Slaný - Ing. Jiří Opletal a Ing. Václav Bazala. V současné době se Sdružení intenzivně zabývá především tím, jak efektivně a s maximálním celospolečenským přínosem naplnit povinnosti, jež vycházejí z § 38 zákona o odpadech, který byl schválen Parlamentem ČR v květnu tohoto roku. Tato norma stanoví seznam výrobků, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru po ukončení životnosti daného zboží. Patří mezi ně také elektrické akumulátory, galvanické články a baterie. Druhá dobrovolná dohoda přispěje k omezování zatížení životního prostředí rtutí ze stomatologických zdravotnických zařízení, spojuje požadavky nového zákona o vodách s požadavky EU. Dohodu spolu s ministrem Kužvartem podepsal president České stomatologické komory MUDr. Jiří Pekárek. Přijetím nového vodního zákona č. 254/2001 Sb. byla rozšířena povinnost žádat o povolení k vypouštění odpadních vod i na případy vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizací. V oblasti zdravotnictví se tento nový požadavek dotkne zejména stomatologických zařízení, která zpracovávají zubní amalgam. ČSK vyjádřila připravenost realizovat v postupných krocích do roku 2005 vybavení všech stomatologických pracovišť odlučovači amalgámu s min. účinností 95%, jak je praktikováno v zemích EU, což si vyžádá při průměrné ceně jednoho odlučovače 50 000 Kč náklady v celkové výši 400 mil. Kč. Realizace těchto opatření není z ekonomických ani technických důvodů možná ode dne platnosti zákona 254/2001 Sb. tj. 1. 1. 2002.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí