zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklačný fond čaká príjmy 1,2 mld. Sk

01.01.2002
Odpady
Recyklačný fond čaká príjmy 1,2 mld. Sk
V zmysle zákona č. 223/2001 bol zriadený Recyklačný fond (RF), ktorého úlohou je sústreďovať finančné prostriedky a v súlade s programom odpadového hospodárstva ich poskytovať na podporu zberu, zhodnocovania a spracovania odpadov. Fond vznikol ako neštátna účelová právnická osoba 5. novembra 2001 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1. Podľa zákona o odpadoch sú výrobcovia a dovozcovia vybraných komodít povinní od 1. januára 2002 odvádzať na účet fondu platby, ktorých výška je stanovená vyhláškou ministerstva životného prostredia č. 516/2001. Minister životného prostredia ju podpísal iba 4. decembra a v Zbierke zákonov vyšla 19. decembra.
Riaditeľ RF Ivan Zuzula uviedol, že fond v budúcom roku očakáva príjmy vo výške 1,2 mld. Sk. Tie by mali pochádzať z príspevkov výrobcov a dovozcov jednotlivých komodít, pokút a darov. Maximálna výška pokuty je 10 mil. Sk, pri opakovanom porušení zákona dvojnásobok. Pre každú komoditu je vo fonde zriadený osobitný sektor s vlastným účtom a jeden všeobecný sektor. Príjmy budú z 88 % plynúť do toho sektora, za ktorý je platba uskutočnená, a zvyšných 12 % pôjde do všeobecného sektora. Na správu fondu možno použiť 3 % z hrubého príjmu všeobecného sektora. I. Zuzula v tejto súvislosti uviedol, že momentálne má fond 15 zamestnancov. V prvej štvrtine budúceho roku by malo byť ukončené budovanie fondu, ktorý by mal mať dovedna 38 pracovníkov. S podporou prvých projektov by RF mohol začať druhej polovici roka. Podľa I. Zuzulu nie je potrebné obávať sa, že uplatňovanie zákona o odpadoch od 1. januára 2002 spôsobí zastavenie dovozu tovaru do SR. Doklad o zaplatení príspevku do RF je síce súčasťou colnej dokumentácie, colníci ich však nebudú vyžadovať. I. Zuzula pritom vychádzal zo stanoviska Colnej správy SR, podľa ktorého colné orgány nemajú kontrolné a sankčné právomoci pre túto oblasť. Tie majú orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve, teda Slovenská inšpekcia životného prostredia a odbory životného prostredia na okresných a krajských úradoch, ktoré budú túto kontrolu vykonávať spätne. Odborníci však upozorňujú na to, že tieto orgány sú personálne poddimenzované. Samotný fond bude vychádzať z prehľadu dovozov do SR od Colnej správy SR a z údajov o realizovanej výrobe Štatistického úradu SR, ktoré bude porovnávať s vlastnou databázou platiteľov do fondu. Na poslednú chvíľu parlamentom schválená novela zákona o odpadoch vyriešila problém možných duplicitných platieb z auta a komodít, z ktorých je vyrobené. Od začiatku roka tak budú musieť dovozcovia a výrobcovia motorových vozidiel platiť za akumulátory, pneumatiky a olej (okolo 900 Sk na automobil) a od 1. júla len za auto ako celok (okolo 5 000 Sk). Po tomto termíne sa bude za spomínané tri komodity platiť osobitne, len ak sa budú predávať ako náhradné dielce. Zatiaľ je však otvorené, či budú platby do RF daňovo odpočítateľnou položkou. Podľa I. Zuzulu vedie fond o tejto otázke rozhovory s ministerstvom financií, predpokladá však, že táto platba bude uznaná ako odpočítateľný náklad. Platby je potrebné odvádzať za: - batérie a akumulátory 8 Sk/kg - minerálne oleje 0,50 Sk/kg - pneumatiky 8,20 Sk/kg, - viacvrstvové kombinované materiály 7 Sk/kg - spotrebnú elektroniku 12 Sk/kg - plasty 5 Sk/kg - ortuťové žiarivky 15 Sk/kg - papier a lepenku 0,60 Sk/kg - sklo 0,62 Sk/kg - motorové vozidlá (od 1. júla 2002) Bratislava (hn/Richard Sťahel)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí