zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář o E.I.A.

27.01.2002
EIA
Pozvánka na seminář o E.I.A.
INVESTprojekt NNC, s.r.o. si dovoluje pozvat Vás na pracovní seminář, pořádaný pod záštitou Ministerstva životního prostředí, na téma: PRAKTICKÁ APLIKACE ZÁKONA č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a VYHLÁŠKY MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí MÍSTO KONÁNÍ: Výstaviště BVV, Brno - Pisárky TERMÍN KONÁNÍ: Čtvrtek, 21. února 2002, 8.30 - 16.30 hodin Po dlouhé přípravě a projednávání v Parlamentu ČR vstoupil dnem 1. 1. 2002 v platnost nový zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a s ním i vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Přijaté právní normy na jedné straně respektují potřeby praxe a zohledňují téměř desetileté zkušenosti s aplikací starého zákona, na straně druhé vyvolávají mezi oznamovateli, oprávněnými osobami i pracovníky státní správy řadu otázek, nejasností a různorodých náhledů na jejich aplikaci. Cílem semináře, pořádaného ve spolupráci s pracovníky odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP, je seznámit jeho účastníky s legislativními změnami v procesu EIA po 1. 1. 2002 a vzájemnou výměnou názorů mezi všemi jeho aktivními účastníky přispět k jeho pochopení a ke sjednocení postupů při uplatňování nových předpisů v každodenní praxi. Seminář pořádá: INVESTprojekt NNC, s.r.o. Špitálka 16, 602 00 Brno tel.: (05) 43254284, 43254285 tel.: 0604 908551 fax: (05) 43240676 e-mail: nnc@investprojekt.cz www.investprojekt.cz IČO: 26211564 DIČ: 288-26211564 Odborný garant akce: RNDr. Josef Kupec (kupec@investprojekt.cz) Organizační záležitosti: Eliška Smržová (smrzova@investprojekt.cz) Seminář je pořádán pod záštitou Ing. Evy Tylové, náměstkyně ministra - ředitelky sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Program semináře Čtvrtek, 21. února 2002: 8.30 - 9.30 hodin Prezence 9.30 hodin Zahájení semináře 9.30 - 11.00 hodin Odborný program: Zhodnocení rozdílů mezi zákony č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb. (Vývoj legislativy EIA, zhodnocení starého zákona, očekávání od zákona nového, klíčové problémy předmětné problematiky vazby na legislativu EU, spolupráce s ostatními ministerstvy) Ing.arch. Martin Říha - ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP Aktuální problémy posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb. (Rozsah posuzování, oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, veřejné projednání, stanovisko příslušného orgánu, přeshraniční EIA, výkon státní správy, zkoušky odborné způsobilosti, autorizace ap.) Ing. Jaroslav Vrbenský, CSc. - MŽP Legislativní záležitosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí Mgr. Lucie Václavíková, Mgr. Libor Dvořák - MŽP 11.00 - 11.30 hodin Přestávka na kávu 11.30 - 12.30 hodin Odborný program: Interpretace procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. z pohledu oznamovatelů a držitelů autorizace RNDr. Josef Kupec - INVESTprojekt NNC Cenové a smluvní záležitosti spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí Dr. Miroslav Dostál - INVESTprojekt NNC 12.30 - 13.30 hodin Přestávka na oběd 13.30 - 15.30 hodin Panelová diskuse: K panelové diskusi budou vedle přednášejících přizváni zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna. Předpokládá se také aktivní účast zástupců z řad investorů (oznamovatelů) a ostatních účastníků semináře. 15.30 hodin Ukončení semináře 15.30 - 16.30 hodin Neformální přípitek Změna programu vyhrazena Organizační pokyny 1. Místo konání: Výstaviště BVV Veletrhy Brno, přízemí pavilonu A3, sál Morava 2. Datum konání: Čtvrtek, 21. února 2002 3. Doprava: Od Hlavního nádraží tramvaj č. 1 směr Výstaviště (dále pokračuje směrem Bystrc), vchod branou č. 1 (služební vchod, vedle Kongresového centra, naproti tramvajového podchodu. Příjezd od dálnice D1: EXIT 190 Brno-západ, dopravní značení směr BVV, při výjezdu z tunelu doleva, na první světelně řízené křižovatce doprava, ulicí Hlinky až pod tramvajový most, zde zaparkovat. 4. Přihlášky: Řádně vyplněnou přihlášku (viz níže) zašlete co nejdříve na adresu nnc@investprojekt.cz (postačí zkopírovat přes schránku Windows a vyplnit požadované údaje). Došlou přihlášku považujeme za závaznou objednávku. (Poznámka: Pokud obdržíte pozvánku zároveň i písemnou formou, formu odpovědi zvolte sami). 5. Účastnický poplatek: Účastnický poplatek (vložné) činí 1.000,- Kč. Cena zahrnuje organizační náklady semináře, úhradu občerstvení včetně oběda a DPH (5%). Platbu uhraďte na účet číslo 1885751024 /0400 (Živnostenská banka, pobočka Brno), jako variabilní symbol uveďte Vaše IČO, případně RČ. Účastnický polatek lze ve výjimečných případech uhradit na místě v hotovosti, účast je ale nutné konzultovat předem. Daňový doklad obdrží účastníci při prezenci na základě předložení dokladu o zaplacení. 6. Upozornění: Zruší-li závazně přihlášený účastník svoji účast po 18. 2. 2002 (rozhodující je datum doručení na adresu INVESTprojekt NNC, s.r.o.), nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. Na akci je možno vyslat náhradníka. V případě, že účastnický poplatek nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně při nedodržení storno podmínek fakturován. V případě zrušení semináře pořadatel vrací vložné a zrušení oznámí všem přihlášeným. 7. Další informace: Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. (05) 43254284, 43254285, 0604 908551 nebo e-mail: nnc@investprojekt.cz. Informace o semináři jsou rovněž vystaveny na adrese www.investprojekt.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí