zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co je e-Learning? (2)

27.01.2002
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Příroda
Zemědělství
Chemické látky
Havárie
Hluk
Les
Geologie
EIA
EMS
Co je e-Learning? (2)
Pokračování. Distanční vzdělávání e-Learning vychází z metodik pro distanční vzdělávání. Distanční vzdělávání se v současnosti uplatňuje zejména pro celoživotní vzdělávání dospělých a jednou z jeho elektronických forem je právě e-Learning. V této souvislosti uvedeme definici distančního vzdělávání Národního centra pro distanční vzdělávání ČR: Distanční vzdělávání (ve zkratce DiV) je definováno jako multimediální forma řízeného samostatného studia, v němž jsou vzdělavatelé (pedagogové) v průběhu vzdělávacího procesu trvale nebo převážně fyzicky odděleni od vzdělávaných (studujících). Jedná se tedy o vysoce individualizovanou výuku, v níž jsou studující méně závislí nebo zcela nezávislí na učitelích. Multimediálností zde rozumíme optimální možné využití všech distančních komunikačních a informačních prostředků, kterými lze prezentovat učivo a komunikovat na dálku – tj. tištěné materiály, magnetofonové a magnetoskopické záznamy, počítačové programy na disketách, CD či v sítích, videokonference, telefonická či faxová spojení, e-mail a případně televizní či rozhlasové přenosy. Hlavním objektem vzdělávacího procesu je studující, hlavním subjektem je vzdělávací instituce – nikoliv učitel. To je základní paradigma systému distančního vzdělávání, který má několik zásadních prvků a úspěšně funguje pouze tehdy, jsou-li tyto prvky zajištěny. Co je e-Learning? Než si podrobněji popíšeme technologii, zmíníme se o hlavních charakteristikách e-Learningu. - Distanční způsob vzdělávání s využitím technologií Internetu / Intranetu - Nástroj na zvyšování vzdělanostní úrovně zaměstnanců společnosti - Nástroj na testování znalostí zaměstnanců - Metoda na snížení nákladů na vzdělávání - Metoda na plynulé zařazení nových zaměstnanců - Podpora samostudia - Jedna z možností uchování firemní báze znalostí a rychlé aktualizace Otázka co není e-Learning je velice obtížná a je asi chyba ji pokládat a e-Learning vydělovat proti zbytku metod a nástrojů vzdělávání. Naopak metody a nástroje e-Learningu jsou využitelné v dalších oblastech, jak si ukážeme dále. Co však skutečně nebudeme považovat jako e-Learning aspoň v našem pojetí jsou výukové CD ROM (chybí možnost aktualizace a řízení – viz.dále), dále různé formy e-knih (zde chybí obvykle zpětná vazba a řízení). Tyto technologie jsou také použitelné pro vzdělávání, ale nemaji všechny atributy e-Learningu. Hlavní strategické důvody k e-learningu - globalizace procesů - vyžaduje globální tréning - \"bitva\" o talenty - zaměstnanci očekávají vysokou kvalitu vzdělávání - doba realizace - rychlost má význam ve společných řetězcích - integrace se zákazníky, dodavateli a partnery - učení napříč hodnotovým řetězcem je konkurenční výhoda - Internet - vhodná a pružná technologie z pohledu vzdělávání Složky e-Learningu e-Learning je vzdělávací technologie, která se skládá ze složek tvořících jeden celek systému. Vzdělávací systém je tvořen: - Obsahem vzdělání, tj. vzdělávací kurzy nebo moduly. Vzdělávací kurzy jsou tvořeny textovým, grafickým nebo multimediálním obsahem. Součástí kurzů jsou testovací moduly. Hlavním znakem kurzů e-Learningu je možnost interaktivity a vytvoření zpětné vazby pro studenta. Studující je neustále konfrontován s požadavky a pozná své slabiny ve znalostech. - Distribucí kurzů studujícím, která je realizována Internetem nebo Intranetem. V tomto prostředí se využívají internetovské standardy, zabezpečení a standardy kurzů pro komunikaci se systémem. - Řízením studia, procesem umožňujícím správou studentů, kurzů a sledování výsledků studia. Tento proces je orientován na manažery vzdělávání a poskytuje přehledy o úspěšnosti studentů a vyhodnocování jednotlivých kurzů. Obvykle existuje možnost komunikace se systéme pro řízení lidských zdrojů. To jsou hlavní části e-Learningu. Technologie je však realizována v mnoha variantách uvedeme si základní. Druhy studia z hlediska času a spolupráce: - Asynchronní kurzy, poskytované na vzdělávacích firemních nebo veřejných portálech. Student se může kdykoliv přihlásit a studovat podle potřeb. Je vhodné pro podnikové vzdělávání jako distribuce faktů a informací. - Synchronní kurzy, vytváření virtuálních učeben pro kolaborativní tréning, online semináře. Realizuje se pro vyšší úrovně vzdělávacích kurzů, obvyklé v open univerzitách. Problémem jsou vysoké nároky na přenosovou infrastrukturu a současně na kvalitu lektora. Student se musí přizpůsobit rozvrhu výuky. Realizace portálu z hlediska firmy: - Intranetový firemní portál, možnost vytváření výcvikových možností pro všechny zaměstnance, kteří mají přístup k firemnímu Intranetu. Vhodné pro velké firmy, firmy s mnoha lokalitami a s dobrou technickou infrastrukturou. Náročné na počáteční zdroje, firma si sama řídí nabídku kurzů. - Hostování u poskytovatele služeb, je méně náročnou formou vytváření vlastního portálu pro zaměstnance. Přístup je realizován pomocí Internetu, je tedy nutné mít dostatečnou konetkivitu. Méně náročné na počáteční zdroje, firma si sama řídí nabídku kurzů. - Veřejný vzdělávací portál, možnost selektivního výběru kurzů pro vybrané zaměstnance. Tento způsob je vhodný pro menší firmy, kterým se nevyplatí realizovat vlastní portál nebo hostování. V oblasti vzdělávacích kurzů musí být odpovídající nabídka kurzů. - Produktový vzdělávací portál, možnost selektivního výběru kurzů pro vybrané zaměstnance, kteří potřebují školení na specifické produkty. Nejznámější možnosti jsou v oblasti specialistů IT, např. firma Cisco. - Portály typu Open Univesity, možnost selektivního výběru kurzů pro vybrané zaměstnance, kteří potřebují školení na specifické kurzy a školení většinou manažersky orientované. Příprava kurzů. I v přípravě kurzů existují různé a různě náročné přístupy řešení. Vaše volba bude vycházet z možnosti vlastních zdrojů, spolupráce s dodavatelskými firmami. Na trhu se vytváří aliance a konsorcia k synergetické podpoře spolupráce vzdělávacích odborníků s kapacitami v oblasti IT. - Nákup licence hotových kurzů, tam kde existuje vhodná nabídka. - Příprava kurzů ze šablon o Vlastními kapacitami o Dodavatelsky - Realizace kurzů na zakázku dodavatelskými firmami Příště se budeme zabývat výhodami. Nové věci děláme snad proto ,že jsou výhodné. RNDr. Bohumil Havel, Infinity a.s. bhavel@infinity.cz Odkazy: Memorandum celoživotního vzdělávání memorandum.nvf.cz Národní centrum pro distanční vzdělávání serverl.csvs.cz Centrum tvorby elektronických kurzů, Projekt ELLA www.ella.cz Platforma eDoceo www.edoceo.cz Eurosměrnice KIS www.nkp.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí