zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrhy prováděcích předpisů k novému zákonu o ovzduší

20.02.2002
Ovzduší
Návrhy prováděcích předpisů k novému zákonu o ovzduší
Dokumenty ke stažení na www.env.cz Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a podmínky provozu zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a některé další požadavky ochrany ovzduší Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity, podmínky a požadavky na posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší a provádění zvláštní ochrany ovzduší, stanoví přípustná míra obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování, a rozsah informací o stavu ovzduší a způsob jejich zpřístupňování Dodatek k nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity, podmínky a požadavky na posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší a provádění zvláštní ochrany ovzduší, stanoví přípustná míra obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování, a rozsah informací o stavu ovzduší a způsob jejich zpřístupňování Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky a požadavky na kvalitu paliv určených pro spalování ve stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší Nařízení vlády, kterým se stanovují emisní limity a další podmínky provozování ostatních zdrojů znečišťování ovzduší Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany klimatického systému Země Věcný podklad k prováděcímu právnímu předpisu o prevenci světelného znečištění
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí