zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Emise vers. zákon

22.02.2002
Ovzduší
Emise vers. zákon
Obce by měly kontrolovat tmavost kouře z komínů nebo jaký odpad spalují majitelé zahrádek
Majitelé rodinných domků jsou (po kolikáte už?) postaveni opět před staronový problém - čím vlastně vytápět? Před několika roky tolik propagovaný zemní plyn ustupuje zájmu. Zdražil! Takže levnější by bylo vrátit se k zavrhovanému uhlí. Jenže - takto může dojít ke střetu se zákonem! Ale nejen v tomto případě. Dokonce i za banální spalování trávy na zahrádce může majitel pozemku vyfasovat vysokou pokutu. Toto všechno \"spískal\" vládní návrh číslo 219 zákon o čistotě ovzduší, který počítá s přísnými sankcemi. Přesto, že senát zákon odmítl, poslanci jej podruhé (14. února 2002) schválili. Pokud dá souhlas i prezident, má platit ještě letos. V průměrné rodinné vilce vyjde topení uhlím asi o 15 tisíc korun ročně levněji, než vytápění zemním plynem. Mnoho rodin, jimž stát přispěl na plynové topení, proto v poslední době přechází \"tajně\" na topení většinou hnědým uhlím. Podle nově připravovaného zákona mají být ti, kteří takto změní svévolně druh média, postiženi pokutou až do 150 tisíc korun! Navíc záměnou kotle se dopouštějí porušení bezpečnostních předpisů, a to je další pokuta. Obce by podle navrhovatelů zákona měly mít i takovou pravomoc, aby způsob vytápění mohly kontrolovat a zakázat topení hnědým ohlím. A to není všechno! Finanční pokuty mají postihnout i majitele zahrad, kteří spalují nevhodné odpady. Proč najednou taková překotná přísnost? Návrh zákona vyplývá z alarmujícího znečišťování životního prostředí v Evropě a je odezvou na kritéria Evropské unie. Bohužel, výrazné snížení imisí nestačí Statistická čísla ukazují, že v Česku na tom nejsme zase tak špatně. Od roku 1990 došlo vlivem restrukturalizace národního hospodářství (omezení či zastavení silně znečišťující výroby) a také zásluhou legislativy k velmi výraznému snížení emisí znečišťujících látek. Znečištění v Česku (v tisících tun za rok) Rok Tuhé látky Oxid siřičitý 1990 631 1876 1991 592 1776 1992 501 1538 1993 441 1419 1994 355 1276 1995 201 1090 1996 179 946 1997 128 701 1998 86 443 1999 69 274 Rovněž státem podporovaný přechod od vytápění domácností pevnými palivy k vytápění zemním plynem vedl ke snížení emisí, především tuhých látek a oxidu siřičitého. Ochrana ovzduší si v období 1991-1998 vyžádala u nás investice ve výši 100 mld. korun. Přesto ke splnění požadavků v rámci Evropské unie máme podle vládního návrhu ještě daleko. Pro naplnění mezinárodních závazků musíme ještě hodně udělat, argumentují předkladatelé navrhované novely. Senátoři mají výhrady V senátu probíhala o této problematice velká diskuse. Senátoři v zásadě souhlasí se záměrem novelizace zákona, avšak nelíbí se jim nenadálý a přehnaný tlak na občana, hlavně majitele rodinných domků. Podle měření znečištění ovzduší nebyla v roce 1999 u prachu (prašný aerosol) a rovněž u oxidu siřičitého na žádné měřicí stanici emisí v ČR překročena přípustná hodnota. Problémem je podle mnohých senátorů spíš prudký nárůst počtu osobních automobilů v České republice a ne to, že majitel domku či chalupář někde pálí listí. Možná, že mají senátoři pravdu, vždyť počet automobilů vzrostl v Česku z 2,411 milionu v roce 1990 na 3,696 milionu v roce 1999! Vliv emisí z mobilních zdrojů znečišťování je sice částečně tlumen prudkým nárůstem podílu vozidel vybavených katalyzátory (v roce 1990: 0,8 %, v roce 1999: 26,6 %). Avšak je třeba vidět, že podíl emisí oxidů dusíku z mobilních zdrojů na celkových emisích oxidů dusíku činil v roce 1999 již závratných 60%! V místech s vysokou dopravní intenzitou jsou nyní již evidovány zvýšené koncentrace oxidů dusíku, zdraví velmi nebezpečné. Prostě, životní prostředí nám přestaly otravovat průmyslové giganty z dob socialismu a teď tu máme další zlo - automobily. Na tento problém bychom se měli více soustředit, soudí někteří senátoři. Např. Mirek Topolánek, předseda senátního klubu ODS, mezi prvními zákon o ovzduší v navrhované podobě zamítl. Výbor pro veřejnou správu a životní prostředí se pokusil některá ustanovení zákona zmírnit, a tak jej předali Poslanecké sněmovně. Ta rozhodla, jak rozhodla... Čím topíte, co spalujete? Zákona např. říká: \"Provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečištění (týká se i majitelů rodinných domků, pozn. autora) musí dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.\" Rovněž obec má kontrolovat dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem a za nedodržení povinností ukládat pokuty. Paragraf 3, odstavec 5 zákona uvádí: \"V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních, lze spalovat jen dřevo a dřevěné uhlí, přičemž uvedená paliva nesmějí být kontaminována chemickými látkami.\" Zákoná rovněž požaduje, aby spalování jiného odpadu než suchého dřeva bylo přestupkem s udělením pokuty. Zahradkáři tedy nesmí spalovat třeba listí se stromů a trávu, protože tato směs obsahuje vždy určité procento vlhkosti. Spalování rostlinných materiálů může orgán obce sice povolit ve svém nařízení, a to s ohledem ke klimatickým podmínkám a stavu ovzduší. Avšak který úřad bude pro výjimky? A občané na venkově? Jinak než spalováním listí většina zahradkářů neumí tento problém vyřešit. Budou tedy zákon vůbec respektovat? Vždyť přistavených kontejnerů na odvoz rostlinných zbytků je v obcích jako šafránu. Místo pokut motivaci Pokud bude zákon prezidentem schválen a nabude platnosti, přibude na úřadech hodně kontrolorů. Ti by měli sledovat jeho dodržování. Nevím, jak si to předkladatelé návrhu představují. Namátkové kontroly by však byly málo účinné. Lidé budou stejně topit v rodinných domcích uhlím a na zahradě spalovat vše, jak se jim zlíbí, když kontrolor odejde. Jedině žeby kontroloři denodenně pobíhali se zápisníkem po obcích? Faktem je, že přes potěšitelná čísla o zlepšování životního prostředí bychom měli být k přírodě ještě více ohleduplnější. Vždyť nikomu určitě není příjemné, když jde s dítětem na procházku a soused zrovna spaluje v kotli umělou hmotu či z ohniště zahrádky se valí na vás černý kouř... Jen jde o to, zda nový zákonu o čistotě ovzduší není opravdu zbrklý, příliš vysazený na občana, aby jej naučil pořádku. Zákon by nás měl spíše motivovat k tomu, abychom si sami čistoty ovzduší vážili. Než vynakládat obecní peníze na aparát nějakých kontrolorů, jak kdo topí a spaluje odpad, věnovat finance třeba na prémie těm, kteří mají pěkné zahrádky a dovedou ekologicky likvidovat rostlinný odpad. A stejně by měl stát přistupovat i k vytápění v domovních kotelnách. Toho, kdo topí místo hnědým uhlím jiným ekologickým médiem, zvýhodnit dotovanou cenou na plynové topení, solární energii apod. A ne pouze hrozit na všech stranách pokutami. Zdroj: Svět namodro
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí