zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry

26.02.2002
Voda
Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry
Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky vynaloženými na opatření ke zlepšení čistoty povrchových vod v povodí řeky Odry a posoudit vliv realizace opatření na celkové znečištění Odry na odtoku z ČR, neboť naplnění dohod souvisejících s ochranou Baltického moře vyžaduje ve smluvních státech značné finanční prostředky. Dvoustranná spolupráce s Polskou republikou probíhala na základě Úmluvy z roku 1958 pouze na úrovni pracovních skupin. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Státní fond životního prostředí České republiky, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Odry, s. p., Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, statutární město Ostrava; město Břidličná, okres Bruntál; obec Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín; obec Kunín, okres Nový Jičín, obec Písek, okres Frýdek—Místek, obec Šenov u Nového Jičína a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Při kontrole byly prověřovány a shrnuty státem podporované aktivity vyvíjené na celém území povodí řeky Odry ke snižování znečištění odváděného Odrou do Polska v období let 1995 až 2000. Tyto aktivity podporovaly realizaci akcí ovlivňujících čistotu vod přímo (bodové zdroje znečištění, ČOV, kanalizace, údržba a obnova toků) nebo nepřímo (revitalizace, opatření na ochranu půdy a zadržovací schopnosti lesů, výzkum, monitoring apod.). V kontrolovaném období bylo pro zlepšení čistoty vod v povodí Odry použito 2 835 mil. Kč ze státních prostředků a se zahrnutím dalších zdrojů celkem 7 323 mil. Kč vykazovaných ve statistické jednotce Severomoravský kraj. V důsledku zmenšení produkce odpadních vod však došlo k poklesu hydraulického zatížení vybudovaných kapacit. V průběhu kontroly byly v souvislosti s hospodařením s finančními prostředky zjištěny některé nedostatky, a to zejména: nebyly dodržovány závazné termíny realizace a smluvní podíly vlastních prostředků při spolufinancování akcí; nesoulad provedených prací s projektem odsouhlaseným SFŽP; u některých staveb nebyly dodrženy technické parametry stanovené projektovou dokumentací; smlouvy mezi SFŽP a akreditovanými laboratořemi byly v letech 1999 a 2001 uzavírány opožděně; chyběl program na omezování plošných zdrojů znečištění v dotčeném území řeky Odry. Vynaložené prostředky se projevily na zlepšení všech ukazatelů v nejdůležitějších sledovaných říčních profilech. Rozhodující vliv na to, že posuzované říční profily nebyly zařazeny do vyšší výsledné třídy, měla zvýšená hodnota ukazatele Pcelk.. Nejvíce profilů je zařazeno v třídách III. (32,5 %) a IV. (33,7 %), dále pak ve třídě II. (22,5 %) a ve třídě V. (nejhorší jakost – 10 %). Přetrvávají však nedostatky související s vysokým obsahem ukazatele Pcelk.. Nejvýznamnější je zlepšení sledovaných ukazatelů a z toho plynoucího zatřídění jakosti vod v hraničním profilu Odra – Bohumín. Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí