zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozhodnutí k seznamu prioritních látek 2455/2001/EC

12.03.2002
Voda
Chemické látky
Rozhodnutí k seznamu prioritních látek 2455/2001/EC
Rozhodnutí vstoupilo v platnost zveřejněním v Úředním věstníku (OJ L 331/01) dne 16.12.2001. Dokument je předložen dle požadavku přijaté Rámcové směrnice o vodách (2000/60/EC). Podle rizika pro akvatické ekosystémy je na seznam prioritních látek zařazeno 33 látek. Tyto látky jsou rozděleny do tří základních skupin: (a)prioritní nebezpečné látky, které musí přestat být vypouštěny do vodního prostředí během 20 let - pentabromodifenylether, kadmium a jeho sloučeniny, chloralkany, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, hexachlorcyklohexan, rtuť a její sloučeniny, nonylfenoly, pentachlorbenzen, PAU, tributyltin sloučeniny; (b) prioritní látky, které musí být přezkoumány do jednoho roku od nabytí účinnosti rozhodnutí s ohledem na jejich možné zařazení na seznam prioritních nebezpečných látek - antracen, atrazin, chlorpyrifos, di(2-ethylhexyl)ftalát, diuron, endosulfan, isoproturon, olovo a jeho sloučeniny, naftalen, octylfenoly, pentachlorfenol, simazin, trichlorbenzeny, trifluralin; (c) ostatní prioritní látky - alachlor, benzen, chlorfenvinphos, 1,2-dichlorethan, dichloromethan, fluoranthen (jako indikátor dalších, nebezpečnějších PAU), nikl a jeho sloučeniny, trichlormethan. Návrh požaduje, aby Komise a členské státy zajistily dostupnost dat pro monitorovací a modelovací schéma stanovení priorit. Zdroj: EU-ENVI MONITOR - www.dhv4industry.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí