zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úmluva o boji proti desertifikaci

26.03.2002
Příroda
Úmluva o boji proti desertifikaci
Úmluva o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe /UNCCD/ www.unccd.int Z podnětu konference OSN o životním prostředí v Rio de Janeiro v roce 1992 vznikla Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe, která vstoupila v platnost v 12. prosince 1996. K červnu roku 2001k úmluvě přistoupilo 174 zemí z celého světa. Jejím cílem je zlepšit mechanizmus mezinárodní pomoci postiženým oblastem a zprostředkovat a maximálně zefektivnit kontakty mezi jejími dárci a příjemci. Rozvinuté země se zavázaly poskytnout pomoc, a to nejen finanční, ale i dodat potřebné technologie a “know how” zemím ohroženým desertifikací. Některé zcela konkrétní projekty na lokální úrovni již přinesly dílčí výsledky. Je však nutno si uvědomit, že úplné vyřešení problémů, spojených s desertifikací, pokud je vůbec možné, představuje úkol pro mnoho následujících generací. Desertifikace postihuje mnoho především afrických zemí, kde následkem sucha a nevhodných zemědělských metod dochází k rychlému postupu pouští. Důsledky jsou nejen ekologické, spojené s ústupem rostlinných a živočišných druhů i celých ekosystémů. Desertifikace má i závažné sociálně ekonomické aspekty, přispívá k prohlubování chudoby místního obyvatelstva, často ji doprovází hladovění. V mnoha afrických zemích díky tomuto provázání sociálních a ekonomických aspektů dnes splývá boj proti desertifikaci a chudobě. Desertifikace se tak řadí spolu se změnou klimatu a ztrátou biodiverzity k největším současným celosvětovým problémům v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž řešení není možné bez mezinárodní spolupráce a společného úsilí. Následující dokumenty naleznete na adrese: www.env.cz Český text úmluvy příloha 1 - Regionální prováděcí příloha pro Afriku příloha 2 - Regionální prováděcí příloha pro Asii příloha 3 - Regionální prováděcí příloha pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast příloha 4 - Regionální prováděcí příloha pro severní středozemí příloha 5 - Dodatečná regionální prováděcí příloha pro střední a východní Evropu Anglický text úmluvy Úmluva v ČR Setkání zemí střední a východní Evropy v Praze (3.-4. 9. 2001) - shrnutí předsedy Návštěva generálního tajemníka úmluvy H. A. Dialla v České republicee (30.8.-4.9.2001) Seznam smluvních stran Informace z konferencí smluvních stran Průběh a výsledky 4. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy (11.-22. 12.2000, Bonn, SRN) IV. zasedání smluvních stran Úmluvy o boji proti desertifikaci Průběh a výsledky 5. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy (1.-12. 10.2001, Ženeva, Švýcarsko) Dokumenty a články Aktuální informace: 6. zasedání Konference smluvních stran se uskuteční ve dnech 19. - 31. 10. 2003 v Bonnu, SRN Výročí: 17. červen - Světový den boje proti desertifikaci (vyhlášen generálním shromážděním OSN) v roce 2002 bude světový dne boje proti desertifikaci a suchu zaměřen na téma \"Degradace půd\" Kontaktní osoba pro ČR Mgr. Dagmar Kubínová MŽP-odbor globálních vztahů Vršovická 65, 100 10 Praha 10 02-67122514 dagmar_kubinova@env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí