zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice 2001/80/EC týkající se omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení

30.01.2002
Ovzduší
Směrnice 2001/80/EC týkající se omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení
Směrnice vstoupila v platnost zveřejněním v Úředním věstníku ES (OJ L 309/01) 27.11.2001. Členské státy mají jeden rok na její transpozici. Předpis stanovuje emisní limitní hodnoty (ELV) pro NOx, SO2 a prach. Do působnosti směrnice jsou zahrnuty tři kategorie zařízení: stávající (před rokem 1987), staro-nové (1987-2003) a nově-nové (po roce 2003). ELV pro NOx jsou následující: 500 mg/Nm3 pro stávající zařízení na pevná paliva o výkonu nad 500 MW platný od roku 2008, který bude do roku 2016 zredukován na 200 mg/Nm3 ; 600mg/Nm3 pro stávající zařízení o výkonu 50-500 MW platný od roku 2008; 400 mg/Nm3 pro zařízení na kapalná paliva o výkonu nad 500 MW a 450 mg/Nm3 pro zařízení na kapalná paliva o výkonu 50-500 MW; a 200 mg/Nm33 pro zařízení na plynná paliva o výkonu nad 500 MW; 300 mg/Nm3 pro zařízení na plynná paliva o výkonu 50-500 MW. Pro SO2 mají být ELV následující: 2000 mg/Nm3 pro zařízení na pevná paliva o výkonu 50-100 MW, 2000 až 400 mg/Nm3 (lineární pokles) pro zařízení o výkonu 100-500 MW a 400 mg/Nm3 pro zařízení o výkonu nad 500 MW. Pro nová zařízení na kapalná paliva o výkonu 100-300 MW budou emise SO2 sníženy ze 400 na 200 mg/Nm3 ELV, pro zařízení o výkonu 50-100 MW bude platit limit 850 mg/Nm3. Pro stávající zařízení na kapalná paliva o výkonu 300-500 MW bude emisní limit snížen z 1700 na 400 mg/Nm3. ELV pro prach jsou následující: 50 mg/Nm3 pro nová zařízení na pevná paliva o výkonu nad 500 MW a 100 mg/Nm3 pro stávající zařízení o výkonu pod 500 MW; 50 mg/Nm3 pro všechna zařízení na kapalná paliva a 5-30 mg/Nm3 pro zařízení spalující plynná paliva. Provozovatelé stávajících zařízení mohou zpozdit zavedení nových limitních hodnot od roku 2008 o 20 000 provozních hodin. Členské státy mohou zmírnit limity pro SO2 a NOx pro spalovací zařízení pracující méně než 2 000 hodin ročně od roku 2008 a méně než 1 500 hodin ročně od roku 2016.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí