zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin /CITES/

05.04.2002
Příroda
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin /CITES/
Úmluva byla podepsána ve Washingtonu dne 3. 3. 1973 a v platnost vstoupila 1.7. 1975. Depozitářem Úmluvy je Švýcarsko. ČSFR ji podepsala až v r. 1992, platná je pro ni od 28. 5. 1992 (viz Sbírka zákonů č. 572/1992 Sb.). Na základě sukcese Úmluva platí pro ČR. Podle této Úmluvy jsou všechny ohrožené druhy volně žijících živočichů a planých rostlin rozděleny do 3 kategorií: 1) druhy, ohrožené vyhubením, které jsou nebo mohou být obchodem nepříznivě ovlivňovány, 2) druhy, které nejsou bezprostředně ohroženy vyhubením, ale mohly by se jimi stát, kdyby obchod s nimi nebyl podřízen přísným opatřením, 3) druhy, o nichž kterákoliv smluvní strana prohlásí, že v mezích její právní svrchovanosti jsou předmětem opatření, jejichž cílem je omezit nebo zabránit jejich exploataci. Strany povolí obchod s druhy uvedenými pod bodem 1-3 pouze tehdy, bude-li v souladu s ustanovením této Úmluvy. Obchodem se rozumí vývoz, reexport, dovoz a introdukce z moře, a to v obchodním i neobchodním styku. Povolení k vývozu nebo dovozu exemplářů těchto druhů vydávají tzv. národní výkonné orgány CITES. Následující gokumenty naleznete na adrese: www.env.cz Český text úmluvy Anglický text úmluvy Úmluva v ČR Seznam smluvních stran Informace z konferencí smluvních stran Dokumenty a články Aktuální informace Výročí Kontaktní osoba pro ČR RNDr. Jan Kučera, CSc. odbor ochrany přírody MŽP Vršovická 65 100 10 Praha 10 02-47122480 jan_kucera@env.cz Výkonný orgán CITES pro ČR: odbor ochrany přírody MŽP Vršovická 65 100 10 Praha 10 cites@env.cz www.cites.org
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí