zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Záloha na nevratné PET láhve v Německu

16.04.2002
Odpady
Záloha na nevratné PET láhve v Německu
Spolková vláda ruší od 1. ledna 2003 osvobození od povinnosti zálohovat nevratné dózy a plastové láhve Zdroj: Sdělení Spolkového ministerstva životního prostředí (BMU Nr. 68/02) Berlín, 20. března 2002
Spolková vláda se dnes rozhodla uveřejnit zprávu, předloženou spolkovým ministrem životního prostředí Jürgenem Trittinem o podílu vratných nápojových obalů. Vláda současně schválila Trittinův časový plán na realizaci zavedení povinné zálohy na nevratné nápojové obaly. Podle tohoto plánu je záloha povinná od 1. ledna 2003. \"Záloha staví hráz záplavě nevratných obalů, které s rostoucí silou vytlačily z trhu ekologicky výhodné vratné systémy. Je to podnět pro obchod a spotřebitele, dát přednost vratným obalům. A povede to k tomu, že dózy a plastové láhve skončí využitím, místo toho, aby přistály v krajině \", řekl doslova spolkový ministr. Kromě toho přispěje záloha k zajištění existence podniků, které spoléhaly na platný obalový zákon, investovaly do vratných systémů a vytvořily pracovní místa. Trittin: \"Jde o udržení zhruba 250.000 pracovních míst.\" Ve Spolkové republice Německo platí od roku 1991 povinná záloha pro všechny vratné obaly. Zákon o obalech osvobodil dózy a plastové láhve od zálohování pod podmínkou, že 72% zakoupených nápojů bude naplněno a prodáváno ve vratných obalech. To odpovídá podílu vratných obalů z roku 1991. V případě nedodržení této kvóty zanikne podle uvedeného zákona osvobození od povinnosti zálohovat. Následná šetření v období od února 1999 do ledna 2000 a od května 2000 do dubna 2001 potvrdila nesplnění 72% kvóty pro vratné obaly, zjištěné již od roku 1997. Ukázala na dramatický sestupný trend podílu vratných obalů v minulých letech na pouhých 63,81% v období od května 2000 do dubna 2001. \" U osvěžujících nápojů, sycených kysličníkem uhličitým nastala ofenzíva nevratných obalů dříve nikdy neznámého rozsahu\", kritizoval tento vývoj Trittin. Na tomto tržním segmentu se snížil podíl vratných obalů během 16 měsíců o více jak 10 procentních bodů. \"Aktuální údaje o trhu vedou k závěru, že podíl vratných obalů celkem poklesl již do konce roku 2001 na 60%\", sdělil spolkový ministr životního prostředí. Zveřejnění tohoto zjištění bylo zdržováno od poloviny minulého roku stížnostmi podniků, které vsadily na nevratné obaly. Mezitím Vrchní správní soud v Berlíně (Oberverwaltungsgericht Berlin) však v poslední instanci juristické překážky proti záloze odstranil. Šest měsíců po zveřejnění dodatečného šetření ve Spolkovém věstníku musí být pro nevratné nápojové obaly zavedena záloha ve výši 0,25 euro, při obsahu nad 1,5 litru ve výši 0,50 euro. Částka zálohy se při odevzdání prázdných obalů vrací spotřebiteli. Povinná záloha platí pro dózy a nevratné láhve na pivo, minerální vody a sycené nápoje - tedy pro oblasti nápojových obalů, které jsou za návratnost vratných lahví zvlášť odpovědné. Nevratné obaly na víno a ovocné šťávy nejsou dosud podle současné statistiky o vratných obalech postiženy. Trittin kritizoval údaje z obchodních kruhů o údajných nákladech na zavedení povinné zálohy jako částky vyvolané \"blouzněním\" - doslova\"Phantasie-Summen\". Je faktem, že roční náklady Ministerstva hospodářství a Ministerstva životního prostředí budou obnášet dohromady 135 milionů euro - přičemž jsou již zohledněny odpisy a úspory licenčních poplatků pro Duales System (DSD) ve výši čtvrt miliardy euro. Trittin: \"Pro jeden nápoj v nevratném obalu to dělá méně jak 1 cent.\" Dnes dosaženým rozhodnutím vlády k zavedení zálohy od 1. ledna 2003 vyšla spolková vláda vstříc zájmům podniků, které jsou nyní zavázány uplatnit povinnou zálohu a zřídit systémy na zpětný odběr. \"Vyzývám podniky, aby využily zbývajících devět měsíců a bez odkladu se chopily potřebných kroků k realizaci zálohování\", řekl ministr životního prostředí Jürgen Trittin. Zkušenosti se zálohováním nevratných obalů v evropských zemích ukazují, že zálohování a systémy zpětného odběru technicky fungují, mohou být hospodárně provozovány a jsou obchodem a stejně tak spotřebitelem akceptovány. Odpovídající koncepce realizace jsou i pro Německo k dispozici a lze je plynule uskutečnit. Podíly vratných nápojových obalů celkem a podle jednotlivých typů nápojů (v %): Typy nápojů 1991 1997 1998 1999 2000 od 2000 do 4.2001 Nápoje celkem (bez mléka) 71,69 71,33 70,13 68,68 65,46 63,81 Minerálky 91,33 88,31 87,44 84,94 80,96 78,46 Ovocné šťávy a jiné nápoje bez CO2 34,56 36,81 35,66 34,84 33,35 33,18 Nápoje sycené CO2 73,72 77,76 77,02 74,81 68,45 64,76 Pivo 82,16 77,88 76,14 74,90 73,07 72,34 Víno 28,63 28,10 26,20 26,75 25,76 26,09 Šetření od května 2000 do dubna 2001 ukazuje, že podíl vratných lahví celkem leží jasně pod 72%. Také v jednotlivých segmentech trhu leží podíly vratných lahví pod příslušnými hodnotami z roku 1991. Spolková vláda však ještě s vysokou mírou jistoty předpokládá podkročení (předepsané kvóty). S přihlédnutím k nevyhnutelným statistickým chybám může dojít s dostatečnou jistotou k podkročení u piva, minerálek a sycených nápojů. Tím je vyvolána nutnost uvalení zálohy v těchto oblastech v termínu šesti měsíců po uveřejnění ve Spolkovém věstníku (Bundesanzeiger). Pro ovocné šťávy a pro víno tedy ještě povinnost zálohy nebyla vyvolána. Ing Jiří Nezval - www.petrecycling.cz kde naleznete i originál v němčině
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí