zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda schválila nový zákon o ochrane ovzdušia

19.04.2002
Ovzduší
Vláda schválila nový zákon o ochrane ovzdušia
Časť týkajúca sa povinností právnických osôb a fyzických osôb a pasáž o poplatkoch a pokutách za znečisťovanie ovzdušia sa prakticky nemenia a zostávajú zachované. Pribudli však ustanovenia upravujúce povinnosti z pohľadu hodnotenia riadenia kvality ovzdušia. Nový zákon o ochrane ovzdušia v stredu s pripomienkami schválila vláda. Nahradzuje sa ním norma o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami z roku 1991. Časť týkajúca sa povinností právnických osôb a fyzických osôb a pasáž o poplatkoch a pokutách za znečisťovanie ovzdušia sa prakticky nemenia a zostávajú zachované. Pribudli však ustanovenia upravujúce povinnosti z pohľadu hodnotenia riadenia kvality ovzdušia. Doterajšia právna úprava ochrany ovzdušia bola založená predovšetkým na emisnom princípe, čiže upravovala správanie prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia obmedzovaním vnášania znečisťujúcich látok do ovzdušia. V zákone sa definujú zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sa členia na stacionárne a mobilné. Stacionárne sa vymedzujú ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného a priestorového celku a delia sa na veľké, stredné a malé zdroje. Mobilnými sú pohyblivé zariadenia so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťujú ovzdušie, najmä cestné motorové vozidlá. SR ako asociovaná krajina sa zaviazala prebrať európske smernice, kde sa členské štáty zaviazali, aby vytvorili podmienky a realizovali opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa udrží dobrá kvalita ovzdušia alebo sa zlepší. V ochrane ovzdušia je tak kladený v prvom rade dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá na základe súčasných poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. V rokoch 2003-2004 by sa mal zvýšiť počet pracovníkov zabezpečujúcich úlohy v ochrane ovzdušia na Ministerstve životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a na Slovenskom hydrometeorologickom ústave celkove o 22, čo bude ročne predstavovať nárast finančných prostriedkov o 2 milióny Sk. V roku 2003 by sa malo investovať 60 miliónov Sk na dobudovanie monitorovacej siete automatizovaných staníc. Zdroj: www.pravda.sk
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí