zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kritická štúdia predvstupových fondov EÚ

23.04.2002
Obecné
Kritická štúdia predvstupových fondov EÚ
Finančné nástroje predvstupovej pomoci (ISPA, SAPARD a PHARE) majú kandidátskym krajinám pomôcť zosúladiť domácu legislatívu s normami EÚ a zároveň pripraviť štátnu správu na všetkých úrovniach a samosprávy na efektívne využívanie verejných prostriedkov v budúcnosti. “Hoci predvstupové fondy mali v prvom rade pripravovať kandidátske krajiny na budúce využívanie štrukturálnych a kohéznych fondov, zdá sa, že najdôležitejším aspektom celého procesu sa stali investície samotné,” vyhlásila Magda Stoczkiewicz, koordinátorka spoločného projektu Bankwatch Network a Priateľov Zeme nazvaného “Miliardy pre udržateľnú budúcnosť?”. Jednotlivé štúdie v tejto správe pripravili členské organizácie Bankwatch Network z kandidátskych krajín. Poukazujú v nich na hlavné problémy implementácie predvstupových fondov: nízku zainteresovanosť verejnosti na rozhodovaní, netransparentnosť, pochybnú kvalitu časti podporených projektov, úlohu západných konzultantov a napokon aj o potenciálne negatívne environmentálne účinky projektov financovaných z fondov EÚ. “Zaznamenali sme všeobecne nedostatočnú účasť verejnosti”, hovorí Peep Mardiste z estónskej pobočky Priateľov Zeme. “Stáva sa, že úrady považujú účasť občanov za prekážku plynulej a efektívnej prípravy plánov a projektov. Ak občianske organizácie dostanú na pripomienkovanie tri týždne ako v Estónsku (včítane vianočných a novoročných sviatkov), alebo tri dni ako v Litve (včítane víkendu), musíme pochybovať o skutočnom záujme o naše názory.” Anelia Stefanova z organizácie Za Zemiata z Bulharska spomína problémy so západnými konzultačnými firmami, ktoré majú pomáhať pri príprave stratégií a projektov v kandidátskych krajinách. “Ani jeden z projektov predložených bulharskou vládou na financovanie z fondu ISPA nebol prijatý Európskou komisiou bez problémov. Nedostatočné kapacity Ministerstva životného prostredia na tvorbu dobrých projektov sú jednou stránkou problému. Na prípravu projektov však Bulharsko dostáva peniaze z programu PHARE. Z týchto peňazí sa platia zahraniční konzultanti, ktorí pripravujú realizačné štúdie a analýzy vplyvov projektov na životné prostredie. V takýchto prípadoch by za nízku kvalitu projektu mala niesť zodpovednosť aj konzultačná firma a Európska komisia, ktorá projekty technickej pomoci financuje.” Ďalším vážnym problémom je konflikt medzi záujmami národných chránených území a vplyvom projektov financovaných z predvstupových fondov. “Z hľadiska životného prostredia je dôležité, aby predvstupové fondy boli v súlade so stratégiou udržateľného rozvoja, prijatou v EÚ, a aby podporovali udržateľný rozvoj a prístupy nepoškodzujúce a neohrozujúce životné prostredie,” zdôrazňuje M. Stoczkiewicz. “Realita je však často celkom iná. Projekty, akými sú diaľnica cez roklinu Kresna v Bulharsku alebo diaľnica D8 v Čechách, sú jasnými príkladmi presadzovania infraštruktúrnych projektov za každú cenu.” Správa obsahuje všeobecné aj konkrétne odporúčania na zlepšenie správy predvstupových fondov a navrhuje, čo treba zmeniť, aby sa udržateľný rozvoj, skvalitňovanie manažmentu verejných fondov a budovanie demokratických inštitúcií stali ich hlavnými prioritami. Správa “Sustainable Theory – Unsustainable Practice? Billions for Sustainability? Third Briefing” je k dispozícii na internetovej stránke ve formatu PDF - www.bankwatch.org Juraj Zamkovský - Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí