zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pracovní konference EKOTOXIKOLOGICKÉ BIOTESTY

06.05.2002
Voda
Ovzduší
Odpady
Zemědělství
Chemické látky
Pracovní konference EKOTOXIKOLOGICKÉ BIOTESTY
Organizační výbor ve složení Ing. Kočí, Ph.D. (VŠCHT Praha), doc. Ing. Maršálek, CSc. (Masarykova univerzita Brno), doc. RNDr. Malachová, CSc. (Ostravská univerzita Ostrava) a zástupci společnosti Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o. si předsevzal připravit konferenci EKOTOXIKOLOGICKÉ BIOTESTY jako úvodní akci série konferencí zaměřených na problematiku ekotoxikologie a biotestů při hodnocení různých druhů matric životního prostředí a jednotlivých typů matric vzorků (půda, vzduch, voda, odpady). První setkání ve dnech 18. - 19. září 2002 (Juniorcentrum Seč, http://www.juniorcentrum.cz) bude po obecném úvodu do ekotoxikologie rozčleněno na tři programové bloky: 1. Legislativa a etické otázky, 2. Genotoxicita a mutagenita v přírodním prostředí (metodiky pro hodnocení, způsoby interpretace a validace výsledků různých testů, doporučené metody, pozice těchto testů mezi biotesty), 3. Způsoby vyhodnocování, statistika. Součástí konference bude rozsáhlá plenární diskuse zaměřená na určení tématických bloků dalšího pokračování, vytvoření \"Ekotoxikologického fóra\" a specializovaných internetových stránek. Pro další pracovní konference „Ekotoxikologické biotesty“ byla po konzultacích s pracovníky praxe a školství předběžně doporučena témata:  Ekotoxikologie půdy. In situ a laboratorní metody, faktory ovlivňující variabilitu, standardní a alternativní metody atd.  Metody vzorkování. Odběry pro testování půdy, odpadů, vody a vzduchu. Přehled metod a norem, zařízení pro odběry, standardizace a validace metod. Metody předúpravy vzorků.  Trofie - způsoby hodnocení, chemické versus biologické analýzy, interpretace pro predikce masového rozvoje fytoplanktonu, prevence.  Standardizované ISO, EPA a OECD metodiky. Charakteristika metod, zkušenosti z praxe, oblasti aplikace jednotlivých testů.  Způsoby vyhodnocování testů toxicity pro ERA. Statistické a grafické software, srovnání výpovědní hodnoty, alternativní možnosti vyhodnocování. Aplikace získaných dat.  Možnosti hodnocení ekotoxicity in situ. Terénní versus laboratorní metody, pasivní metody vzorkování, SPMD, výhody a nevýhody, interpretační potenciál, výpovědní hodnota a praktická použitelnost jednotlivých metodických přístupů, zahraniční a domácí zkušenosti.  Ekotoxikologické biotesty s destruenty. Bakteriální testy toxicity. Jelikož je tato významná trofická úroveň v ČR i SR zapojovaná v omezené míře, bude kladen důraz na metodické trendy, přehled nejdůležitějších metod, zapojení do baterií biotestů. Speciální biotesty s destruenty.  Přírodní toxíny a jejich účinky na ekosystémy i člověka.  Testy toxicity s volně žijícími živočichy - OECD a ISO metody s obojživelníky, ptáky a savci, význam pro hodnocení prostředí.  Speciální ekotoxikologické biotesty - dioxinová aktivita, endokrinní disruptory, imunotoxicita, biochemická ekotoxikologie - důvody a způsoby použití, metodiky, vztah k analytickým instrumentálním metodám. Přihlášky referátů a plakátových sdělení i předběžné přihlášky k účasti přijímá organizační výbor na adresách Ing. Vladimír Kočí, Ph. D., VČHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, 166 28 Praha 6, Vladimir.Koci@vscht.cz a Olga Halousková, Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, halouskova@ekomonitor.cz do 30. května. Podrobnosti jsou uvedeny také na adrese www.ekomonitor.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí