zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Náhrada uhlí spalováním biomasy v Bystřici nad Pernštejnem

06.06.2002
Obecné
Náhrada uhlí spalováním biomasy v Bystřici nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem je nejen historickým městem o němž se často píše ve spojení s Národními kulturními památkami, ale v současné době se toto město bude spojovat také s významným technickým dílem, přinášejícím užitek svým obyvatelům a šetřícím jejich životní prostředí. Bystřice nad Pernštejnem je městem, které má vybudován funkční systém centrálního zásobování teplem (CZT). Pro zajištění ekonomické, ekologické a hospodárné funkce CZT v Bystřici nad Pernštejnem byla zapotřebí rekonstrukce CZT včetně zdroje tepla - uhelné kotelny. Uvedené skutečnosti vedly radní města v čele s panem starostou k rozhodnutí vybudovat ekologický zdroj, který v ČR nemá obdoby díky své jedinečnosti v rozsahu, podmínkách a použitém technickém zařízení. Palivem tohoto zdroje mělo být ekologické palivo, dostupné z vlastních a blízkých zdrojů (lesy, zemědělská půda). Tímto palivem byla zvolena biomasa. Pod pojmem biomasa rozumíme ekologické palivo, které tvoří dřevní odpad, speciálně vyšlechtěné zemědělské rostliny či energetické dřeviny, sláma a jiné zbytky zemědělských produktů. Obecně jde o zcela obnovitelný zdroj, který při své světové reprodukci dokáže každoročně vyprodukovat 3,5x více biomasy, než lidstvo stačí spotřebovat k výrobě veškeré dnes vyráběné energie. Tento fakt se nám bude jevit jako čím dál více zajímavější, neboť zdroje ropy, uhlí nebo plynu jednoho dne narazí na své dno. Další zajímavostí je, že např. množství CO2 které se uvolňuje při spalování biomasy je totožné s množstvím CO2, které spotřebuje pro svůj růst. To neplatí pro žádný dnes běžně využívaný zdroj tepelné energie. Tuhý odpad který vznikne spálením biomasy lze po malých úpravách využít jako hnojivo. Spalování biomasy lze realizovat bez negativních účinků na ekologickou rovnováhu. Na základě správné rozvahy jsou provozní náklady na topnou sezónu pro kotle, které \"umí\" spalovat biomasu, bezkonkurenční. Po soustavném pravidelném zdražování paliv a energií lze těžko hledat levnější vytápění. Na základě tohoto rozhodnutí město vypsalo v roce 1999 výběrové řízení na realizaci projektu pod názvem Náhrada uhlí spalováním biomasy v centrálním zásobování teplem v Bystřici nad Pernštejnem. Generálním dodavatelem zakázky se stal ŽS Brno, a.s., závod Energetické a ekologické stavitelství. Před rekonstrukcí zajišťovalo dodávku tepla několik kotlů na hnědé uhlí o celkovém výkonu 13,6 MW, ze kterého bylo zásobováno teplem a teplou vodou přes tisíc domácností. Při rekonstrukci byly instalovány dva horkovodní kotle URBAS na spalování biomasy o celkovém výkonu 9 MW. Biomasu tvoří zejména kůra a dřevní odpady (piliny, štěpky) z pilařských provozů a manipulačních skladů a řepková sláma a energetické plodiny jako příměs do jednoho z výše uvedených paliv (max. do 40% hmotnosti paliva). Instalací kotle na spalování biomasy se snížil vznik tuhých Iátek a popele přibližně na čtvrtinu. Zároveň s výstavbou nové kotelny byla uskutečněna rekonstrukce rozvodů a domovních předávacích stanic. V průběhu výstavby se uskutečnilo napojení nových odběrných míst na soustavu CZT. Uskutečnilo se taktéž propojení dvou na sobě nezávislých soustav CZT, kde rekonstruovaná ekologická kotelna spalující biomasu na Sídlišti II bude sloužit jako základní zdroj dodávky tepelné energie. Plynová kotelna na Sídlišti I bude sloužit jako špičková kotelna a uzlové místo s možností dodávek tepelné energie pro odběrná místa. Teplo je nyní dodáváno do téměř 1700 bytů na dvou sídlištích a ve středu města. K předání kotelny do vlastnictví města došlo na podzim loňského roku a nyní má nová kotelna v Bystřici za sebou první topnou sezónu. Vzhledem k využívání obnovitelných zdrojů energie je rozsah zakázky, který činí cca 120 mil. Kč, jednou z prvních v ČR v této perspektivní oblasti. Mgr. Martin Kovařík, ŽS Brno,a.s. Zdroj: eStav
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí