zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Termín přijetí žádostí k programům pro životní prostředí končí již 30. června

07.06.2002
Obecné
Ovzduší
Termín přijetí žádostí k programům pro životní prostředí končí již 30. června
Státní fond životního prostředí (SFŽP) poskytuje podporu k využívání obnovitelných zdrojů energie od počátku roku 1999, podle státního programu v této oblasti se možnosti podpor značně rozšířily. Zároveň se zvýšil počet žádostí o finanční podporu ze SFŽP. V roce 1999 bylo například kladně posouzeno a vydáno 42 rozhodnutí o přiznání podpory z fondu na celkové investiční náklady ve výši 333 miliónů Kč. Podpora činila 238 miliony korun. V roce 2000 již bylo kladně posouzeno 238 žádostí a k nim vydána i rozhodnutí o přiznání podpory. Podpora dosáhla částky 257 miliónů korun. V roce 2001 bylo kladně posouzeno již 1126 žádostí a vydána rozhodnutí o přiznání podpory ze SFŽP ve výši 475,7 miliónu Kč. Krajina \"zchudla\" o tuny spadu Uplatnění programů 1.A až 9.A by, podle vyhodnocení podporovaných 81 akcí většího významu, mělo za rok 2001 dojít k celkovému snížení emisí škodlivých látek do ovzduší o 47 644 tun plynných látek za rok (SO 548 t/rok, NO 191t/rok a CO 2 45 496 t/rok) a 363 tun tuhých látek za rok. Podpora akcí uskutečněných fyzickými osobami (výpočet byl proveden aproximací z 321 vyhodnocení a přepočten na 913 žádostí) dojde ke snížení ročních emisí o 10 522,1 tuny plynných látek a 68,3 tuny tuhých látek. Podle této informace zpracované tiskovou mluvčí SFŽP ČR Věrou Dřevíkovskou evidoval letos zmiňovaný fond k 31. květnu již 794 žádostí. Žádosti o podporu dosahují nad 700 mil. Kč Loňské investiční náklady činily 803,6 milionů Kč, letos dosahují již částky 1 316,1 miliónů Kč(!) s požadavkem na podporu ve výši 709,97 miliónu Kč. Programy na podporu využívání obnovitelných zdrojů jsou financovány ze standardních příjmů SFŽP a jiné zdroje k dispozici nejsou. Pro letošní rok vyčlenil fond pro tuto oblast 800 miliónů korun. Současný systém poskytování podpor programů určených pro fyzické osoby a programu Slunce do škol zřejmě bude muset doznat změn. Je nutné vytvořit pružný a funkční systém poskytování podpor ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů i spokojenosti žadatelů o podporu. Návrh koncepčního řešení pro další období je připraven. Státní fond životního prostředí ČR v této souvislosti oznamuje, že žádosti fyzických osob o finanční podporu v programu 21.A a 4.A přijímá pouze do 30.června 2002. Informace: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov Tel: 02/ 679 94 444 Fax:02/ 7293 65 85 email: vdrevikovska@sfzp.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí