zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí

10.06.2002
Obecné
Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí
Státní program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v části A zabezpečované Státním fondem životního prostředí ČR umožňuje také podporu využívání bioplynu. Od 1.1. 2002 je v rámci programu 7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu provedena úprava umožňující také podporu podnikatelských subjektů formou dotace. Pro kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.) zůstává v platnosti poměr podpory 80/40 (max. 40% dotace a 40% půjčky). Pro kategorii P žadatelů o podporu (bytová družstva, podnikatelské subjekty) dochází ke změně a je zde nově možnost dotace - 70/30 (max. 30% dotace a 40% půjčky). Výše podpory je ovšem ovlivněna Rozhodnutím ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), z něhož je ocitována následující pasáž: Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže svým Rozhodnutím č.j. VP/S 19/02-160 povolilo výjimku ze zákazu veřejné podpory podle § 6 odst.3 písm. b) zákona č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře, pro program označený v Přílohách II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, platných pro rok 2002 s názvem \"7.A. Investiční podpora výstavby pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu\", ve formě dotace a ve formě výhodné půjčky. Podmínky této výjimky jsou následující: Míra veřejné podpory nesmí překročit u investice 40% z celkové hodnoty investičních nákladů. V praxi to například znamená, že při poskytnutí dotace ve výši 30% celkových nákladů projektu, může být poskytnuto dalších 23,25% ve formě zvýhodněné půjčky (dle výpočtů ÚOHS). Vzhledem k tomu, že se jedná o využívání obnovitelného zdroje energie, mohou být investice tohoto typu podpořeny bonusem 10% nad základní míru 40% oprávněných nákladů. Dále je možné navýšit podporu o 5% hrubých investic v regionech spadajících pod čl. 87 odst. 3 písm .c) a 10% v regionech spadajících pod pod čl. 87 odst. 3 písm. a). Zároveň je zde pro subjekty podnikající v zemědělství možnost získat státní garanci z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu na investice spojené s využíváním bioplynu. Celý program je k dispozici na www.env.cz v sekci \"Energetika a životní prostředí\" nebo na www.oze.cz v sekci \"Legislativa\". Miroslav Šafařík Zdroj: CZ BIOM - www.biom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí