zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Průlom v optimalizaci recyklace PET lahví

14.06.2002
Odpady
Průlom v optimalizaci recyklace PET lahví
Bühler a Schmalbach-Lubeca vyvinuli společně hospodárnou bottle-to-bottle recyklaci PET lahví
Poprvé je možná rovněž hospodárná \"recyklace z lahví na láhve\": Schmalbach-Lubeca společně s technologickým koncernem Bühler vyvinuli zlepšený recyklační systém pro výrobu nových nápojových lahví z použitých lahví. Touto investicí Schmalbach-Lubeca AG více jak zdvojnásobil objem výroby svého recyklačního závodu v Beaune ve Francii - z 6.000 na zhruba 20.000 tun ročně (20.000 tun odpovídá asi 600 milionům PET-lahví). Současně tím však Schmalbach-Lubeca výrobní náklady podstatně zredukovala. Nový systém recyklace od firmy Bühler bude v Beaune koncem 2002 uveden do provozu - jako prvý svého druhu na světě. Předpokládané investiční náklady činí kolem 10 milionů DM. \"Spotřeba nápojových PET lahví a jejich výskyt díky organizacím, zabývající se sběrem a zhodnocením v následujících letech v Evropě silně vzroste. Zavedením efektivního recyklačního procesu jsme na tento vývoj optimálně připraveni - a posílili jsme naši pozici jako vedoucí firma v recyklaci PET \", vysvětluje Floyd Flexon, vicepresident Schmalbach-Lubeca pro obchodní úsek životního prostředí a recyklaci PET lahví pro celou oblast Europa/Asie. \"Pro naše zákazníky má zlepšení metody výhodu v tom, že recyklovaný PET-granulát můžeme teď nabídnout za ještě výhodnější cenu než dřív a ve srovnání s novým materiálem také při zcela rovnocenné kvalitě.\" Růst odbytu PET-lahví v Evropě se očekává z 1,3 milionů tun v roce 1999 na 2 miliony tun v roce 2004. Ve stejném období podle prognóz vzroste objem sebraného množství použitých PET lahví z 210.000 na 504.000 tun. To odpovídá evropskému nárůstu koeficientu sběru PET-lahví během pěti let o 138 procent. Podle evropské Směrnice pro obaly musí členské země do července 2001 dosáhnout koeficientu recyklace nejméně 15 procent v každé materiálové skupině (pro skleněné, plastové a kovové obaly). Tato Směrnice se v současné době přepracovává a lze očekávat, že v budoucnu budou požadovány vyšší recyklační cíle. Schmalbach-Lubeca vyvinula v roce 1990 technologii Supercycle, při které se použité PET-láhve recyklují ve dvoustupňovém procesu na PET granulát, použitelný v potravinářství. Bühler je na trhu výrobců zařízení pro zušlechtění PET granulátu na potravinářskou jakost vedoucí firmou a s PET průmyslem udržuje těsnou spolupráci. Předností optimalizovaného procesu Supercycling, který je založen na recyklační technologii b2b firmy Bühler je ve srovnání se současnými metodami to, že kombinuje dva předchozí oddělené funkční stupně do jediného kontinuelního procesu: V kroužkovém extruderu je použitý PET materiál vysušen a zcela zbaven možných organických nečistot, jako jsou např. stopy aromatických látek. Během tak zvané polykondenzace v pevném stavu (něm. Festphasen-Nachkondensation, angl. Solid State Polycondensation, zkr. SSP) je vzniklý polyester zušlechtěn na plastový granulát vyšší kvality a tím získá stejné vlastnosti jako originální PET granulát. Kombinací obou funkcí se zvýší výkon a sníží spotřeba energie a tím rovněž výrobní níklady. Proto je tato metoda obzvlášť příznivá i z hlediska životního prostředí, protože je založena výhradně na termických a mechanických procesech a nevyžaduje žádné chemické procesy k úpravě materiálu. \"Spoluprací s firmou Bühler jsme dosáhli průlomu při zdokonalování technologie Supercycle. K tomu přispěla každá z obou společností svým specifickým know-how a svými nejvlastnějšími kompetencemi. Výhoda metody povede k tomu, že b2b recyklace se stane integrovanou součástí výroby PET lahví\", zdůraznil Floyd Flexon. Již od roku 1994 obsahovaly některé PET láhve, vyrobené firmou Schmalbach-Lubeca pro nealkoholické nápoje, pivo a minerální vody podíl potravinářského Supercycle granulátu ve výši od 25 do 50 procent. Toto množství nemohlo být dosud z cenových důvodů zvýšeno. Schmalbach-Lubeca AG je v nabídce PET balení pro nápoje a potraviny ve světě vedoucí firmou. Technologie Supercycle, která umožňuje vyrábět z použitých PET lahví nová balení pro potraviny byla u firmy Schmalbach-Lubeca objevena již v roce 1990 a získala v roce 1994 osvědčení FDA. Byla schválena rovněž v Belgii, Nizozemí, Francii, Německu, Velké Británii, Kanadě a Švýcarsku. V roce 1998 koncern otevřel závod Supercycle v Beaune ve Francii - prvý svého druhu v Evropě. Bühler je světovým partnerem pro efektivní výrobní systémy, inženýrská řešení a služby - v chemické technologii, průmyslu potravin a v tlakovém lití. Podnik vede ve světě na trhu SSP zařízení, dosáhl vedoucí pozici v dodávce závodů pro zušlechťování lahvového granulátu a získal pro nový proces \"ze starých lahví nové\" schválení FDA. Zdroj: www.petrecycling.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí