zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánky na Národní seminář k připomínkování Plánu odpadového hospodářství ČR

18.06.2002
Odpady
Pozvánky na Národní seminář k připomínkování Plánu odpadového hospodářství ČR
THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER for Central and Eastern Europe Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu - Kancelář pro Českou republiku a Ústav aplikované ekologie LF ČZU Kostelec n. Č. lesy si Vás dovolují pozvat na Národní seminář k připomínkování Plánu odpadového hospodářství České republiky (verze 2.2.) který proběhne dne 9. července 2002 v Praze, v budově Ministerstva životního prostředí ČR, místnost č. 900 (přízemí) od 10.00 hodin a dne 11. července 2002 v Olomouci v budově Okresního úřadu, Kosmonautů 10, Olomouc, v zasedací místnosti od 10.00 hodin Seminář je určen především pro zástupce obcí, měst, krajských a okresních úřadů, odpovědných institucí státní správy, akademické instituce, nevládní organizace, zástupce podnikatelské sféry a další zainteresovanou veřejnost. Účel semináře: Cílem semináře je sběr připomínek a vedení diskuse k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR verzi 2.2. (zkr. POH ČR) a jeho vlivu na životní prostředí. Národní seminář navazuje na pracovní semináře, které proběhly ve všech krajích ČR na přelomu května a června t. r., na kterých byly připomínkovány kapitoly POH ČR týkající se základních problémů odpadového hospodářství, analýzy současného stavu, návrhů strategickým cílů a systémových opatření. Oba národní semináře se budou věnovat kapitolám zaměřeným na varianty realizace POH ČR včetně návrhu „zelené varianty”, dále způsobu implementace plánu, systému pro hodnocení reálných vlivů koncepce a průběžnému sledování realizace opatření POH ČR (návrhy indikátorů). Semináře jsou součástí procesu strategického posouzení vlivů POH ČR na životního prostředí (tzv. SEA). Východiska: POH ČR je v současné době připravován jako pracovní dokument a jeho aktualizované verze jsou předkládány průběžně k připomínkování veřejnosti. Jedná se o velice efektivní postup, kdy se v průběhu zpracovávání návrhu dokumentu zohledňují připomínky, úpravy a reformulace, případně další komentáře ze strany veřejnosti a optimalizuje ze tak jeho konečná podoba s ohledem na všechny zainteresované strany. POH ČR bude po svém schválení vládou ČR (v říjnu 2002) jedním ze základních dokumentů vedle odpadové legislativy, který ovlivní nakládání s odpady na celostátní i regionální úrovni a bude závazný pro původce odpadů, veřejný sektor a pro firmy provádějící sběr a svoz odpadů, provozovatele skládek, spaloven a všech zařízení sloužících k materiálovému a energetickému využití odpadů nebo jejich odstranění. POH ČR bude též výchozím podkladem pro zpracování krajských plánů odpadového hospodářství. Předpokladem pro účinnou diskusi v rámci seminářů je podmíněna znalostí návrhu POH ČR (verze 2.2. /D/2/0519) ze strany účastníků semináře. Tento dokument je možné získat u krajského koordinátora v elektronické podobě (prostřednictvím elektronické pošty) nebo je k dispozici na níže uvedených internetových adresách. Podrobnější informace o procesu projednávání POH ČR s veřejností, jakož i další údaje o průběhu zpracovávání POH ČR a SEA můžete získat u koordinátora projednávání POH ČR ve vašem kraji (jména a kontakty jsou přístupné na níže uvedených stránkách). Koordinátor též sbírá připomínky ze strany veřejnosti, avšak není relevantní osobou pro odpovědi na odborné otázky týkající se odpadového hospodářství. Informační zdroje: Podrobné údaje o procesu připomínkování návrhů POH ČR včetně všech dalších doplňujících dokumentů a podkladů je možné získat na internetových stránkách organizace REC ČR, Ministerstva životního prostředí ČR: Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí