zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CENA NADACE SASAKAWA PEACE FOUNDATION ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR

19.06.2002
Obecné
CENA NADACE SASAKAWA PEACE FOUNDATION ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR
Japonská nadace Sasakawa Peace Foundation (SPF), Sasakawa Central Europe Fund vyhlašuje podle § 847 a násl. občanského zákoníku veřejnou soutěž o Cenu nadace Sasakawa Peace Foundation za životní prostředí (SEA) s cílem podpořit neziskové organizace, které působí v oblasti ochrany životního prostředí v České republice. V souladu s globální vizí trvale udržitelného života, kterou SPF podporuje, se Cena za životní prostředí uděluje od roku 1994 s výjimkou roku 1999 každoročně pro Českou republiku, Slovenskou republiku, Maďarsko a Polskou republiku. Nadace Sasakawa Peace Foundation byla založena v roce 1986 se záměrem podporovat rozvoj mezinárodního porozumění a spolupráce. Finanční prostředky pro svou činnost získává ze soutěží motorových člunů v Japonsku. V roce 1990 SPF založila fond pro střední Evropu, Sasakawa Central Europe Fund (SCEF), jehož prostředky jsou určeny pro aktivity SPF v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. SCEF pomáhá těmto zemím při rozvoji ochrany životního prostředí, při transformaci centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní a přispívá k rozvoji neziskových organizací. SCEF poskytuje granty a zároveň vypracovává své vlastní projekty, které též sama realizuje. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ŽADATEL Žadatel může být kterákoliv nezisková nevládní organizace (dále jen organizace), registrovaná podle právních předpisů České republiky, která do soutěže přihlásí jeden projekt splňující níže uvedená kritéria (viz PROJEKTY). Registrované základní články větších organizací mohou přihlásit své projekty samostatně. Oceněné organizace z předešlého ročníku se nemohou přihlásit do letošního kola soutěže. PROJEKTY Cena vyhlášená v r. 2002 bude udělena za projekt netechnologického a nekomerčního charakteru realizovaný v r. 2001. Předpokládá se, že přihlášený projekt významně napomohl změnám v přístupu k ochraně a tvorbě životního prostředí, uskutečnil se v souladu s principy trvale udržitelného života, a to za aktivní účasti jiné neziskové organizace nebo veřejnosti. Z účasti v soutěži budou vyřazeny všechny projekty, které již byly Cenou nadace Sasakawa oceněny. Projekty, které se soutěže v uplynulých letech zúčastnily bez úspěchu, mohou být znovu zařazeny pouze za podmínky, že v uplynulém roce postoupila jejich realizace do vyššího stadia. Tato skutečnost musí být v dokumentaci náležitě doložena. CENY I. cena: 6.000 USD II. cena: 4.000 USD III. cena: 2.000 USD Vítězná organizace bude mít možnost vybrat jednoho svého člena na studijní pobyt v Japonsku, který bude sponzorován SPF a SCEF. HODNOCENÍ PROJEKTU Projekty přihlášené do soutěže budou hodnoceny národní výběrovou porotou. Národní porota doporučí pět projektů, z nichž vedení Nadace v Tokiu vybere vítěze. S rozhodnutím národní poroty i konečným pořadím vítězů budou seznámeny všechny přihlášené organizace. Výběrová porota bude při posuzování přihlížet k následujícím kritériím: a) spolupráce s neziskovou organizací, státní správou, samosprávou nebo jinou institucí, b) účast veřejnosti na projektu, c) potřebnost projektu, d) nápaditost projektu, e) výsledky projektu, f) perspektivy organizace. ČLENOVÉ NÁRODNÍ POROTY Pavel Šremer, manažer, Česká inspekce životního prostředí, Praha - předseda poroty Miloš Kužvart, ministr životního prostředí České republiky, Praha - místopředseda poroty Ivan Dejmal, nezávislý ekolog, Praha Rita Gabrielová, redaktorka, Praha Ivan Indráček, Jizersko-Ještědský horský spole Čestmír Klos, redaktor časopisu Euro, Praha Pavel Doucha, Ekologicky právní servis – vítěz SEA 2001 PODMÍNKY A PRAVIDLA Přiložená přihláška a popis projektu v max. délce tří stran musí být doručena v jednom originále a osmi kopiích v českém jazyce se stručným shrnutím projektu o délce asi půl strany A4 v jedné kopii v anglickém jazyce na níže uvedenou adresu do 10. července 2002. Organizace, které se účastní SEA poprvé, musí přiložit kopii registrace organizace. Součástí přihlášky je také životopis manažera projektu (v jedné kopii). Výsledky soutěže budou vyhlášeny v první polovině září 2002. Po obdržení ceny budou oceněné organizace vyzvány, aby podaly “Zprávu o uskutečněných projektech za rok 2002” v českém jazyce. Rozhodnutí národní poroty je konečné. Vítěze vyhlásí vedení nadace společně s národní výběrovou porotou. Porota má právo navštívit místo realizace projektu nebo si vyžádat další informace a materiály, jestliže předložené materiály jsou pro její rozhodnutí nedostačující. Doplňující materiály (např. fotografie, ilustrace) mohou být přiloženy k přihlášce a do měsíce po vyhlášení výsledků budou na základě písemného vyžádání zaslány zpět. PŘIHLÁŠKY PŘEDEJTE DO 10. ČERVENCE 2002 DO 12,oo HOD. NA ADRESU: SASAKAWA CENTRAL EUROPE FUND Daniela Hátleová Štěpánská 61 116 02 Praha 1 Pro doplňující informace můžete kontaktovat Danielu Hátleovou na telefonním čísle 242 240 97 (i záznamník a fax), na mobilním telefonu 0603/294 811 a nebo e-mailem na adrese: sasakawa@ms.pragonet.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí