zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sektorový operační plán - ŽP

24.06.2002
Obecné
Sektorový operační plán - ŽP
PŘEHLED PRACÍ PROVEDENÝCH NA ROZPRACOVÁNÍ SOP ŽP V OBDOBÍ BŘEZEN – KVĚTEN 2002 Na základě závěru z projednání přípravy SOP v Lipnici ve dnech 7. a 8. Března 2002 se uskutečnily následující kroky, které směřovaly k zpřesnění a vymezení rozhraní mezi SOP ŽP, SOP Mze, SOP MPO a SROP. Jednalo se o následující vymezení: 1) Priority a opatření byly upřesněny tak, aby bylo možné realizovat záměry ochrany životního prostředí vyplývající z 6. Akčního programu, které jsou garantovány státem. Byl odstraněn překryv priority „Ochrana vod“ v SOP – ŽP s původně navrženým opatřením „Kanalizace a čištění vod“ v sektoru zemědělství. Překryv mezi opatřením v SOP – ŽP „Snižování produkce skleníkových plynů náhradou fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie“ a opatřením v SOP – Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb „Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů“, je vyřešen ve vazbě na Státní program podpory využívání úspor, druhotných a obnovitelných zdrojů energie, kde MŽP zajišťuje podporu obnovitelných zdrojů energie a MPO úspory a druhotné zdroje energie. 2) Proběhlo dořešení monofondovosti SOP ŽP s tím, že velké investiční celky a sdružené projekty budou řešeny v rámci kohezního fondu, komplementárně k SOP ŽP bez překryvů a duplicit. K tomuto záměru jsou nadefinovány i priority a opatření. 3) Environmentální výchova a vzdělávání bude řešena v rámci SOP „Lidské zdroje“, čím se dosáhne plnění požadované monofondosti a do programu SOP ŽP není zařazena. 4) V současné době je nutné dořešit nastavení vertikální roviny pro opatření, která řeší hranici mezi SOP ŽP a SROP. Dalšími kroky, které byly podniknuty je uzavření smluv na provedení hodnocení Ex-ante a posouzení SEA. Provedení hodnocení Ex – ante je dohodnuto s ředitelem Ing. Benešem City-Plan, s.r.o Praha. S tímto pracovištěm je návrh pracovní verze SOP ŽP konzultována. Smlouva o provedení hodnocení je připravena v pracovní verzi. Provedení posouzení SEA je dohodnuto s organizací REC, pracoviště Praha. V současné době se dokončují práce na textu „Smlouvy o…“. Nic nebrání jejímu podpisu. Mimo smlouvu probíhají konzultace, tak aby se předcházelo případným problémům.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí