zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje

15.07.2002
Odpady
Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje
Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje vznikne jako výsledek spojeného úsilí řady významných institucí Ústeckého kraje i zahraničního partnera, Provincie Jižní Holandsko.
Státní fond životního prostředí ČR poskytne prostředky pro vybudování centra, které bude pomáhat při plnění požadavků legislativy (nového zákona o odpadech) a při převedení práv a povinností z rušených okresních úřadů na Obce s rozšířenou působností (v kraji jich bude 16) a na krajský úřad. Více než dva roky (od r. 1999) se zpracovával první rozvojový dokument Ústeckého kraje v oblasti životního prostředí, kterým je Koncepce odpadového hospodářství. Proces zpracování koncepce a jejího schvalování je sice metodicky stanoven, vlastní realizaci se však podařilo zvládnout jen díky každodenní, usilovné práci všech zúčastněných institucí v našem kraji i partnerů v zahraničí. Taková míra spolupráce stále není standardem, ale v tomto případě se vše podařilo, přičemž partneři projevovali mimořádný zájem a porozumění. Jedním z důvodů dobré součinnosti může být skutečnost, že odpadová problematika se dotýká každé instituce i jednotlivců v našem kraji. Zadavatelem Koncepce odpadového hospodářství bylo Severočeské sdružení obcí (SESO), které se tak stalo iniciátorem velmi důležitého dokumentu, který na svém posledním zasedání schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje, jako první v ČR. Důležitým výstupem dokumentu je návrh zřízení Regionálního odpadového centra (zkratka ROC). To bude postupně zajišťovat naplnění závěrů schválené koncepce. Vznik odpadového centra podpořil i zahraniční partner SESO, Provincie Jižní Holandsko, který má s činností podobných center v Nizozemí i dalších zemích EU dobré zkušenosti. Proto zpracovatel této koncepce, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., připravil pro SESO žádost (včetně příslušné dokumentace a podpůrných stanovisek) na Ministerstvo životního prostředí ČR o podporu vzniku tohoto centra v Ústeckém kraji. Žádost byla, za významné podpory Vládního zmocněnce pro Severozápadní Čechy pana Vlastimila Aubrechta, přijata. Schválení tohoto projektu ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem zároveň obsahuje finanční zdroje potřebné ke zřízení ROC a zahájení jeho práce, kterou se budou naplňovat závěry schválené koncepce odpadového hospodářství. ROC je tedy první institucí toho druhu, pilotním projektem v České republice na území Ústeckého kraje. ROC bude pracovat na podobných principech jako centra v zahraničí. Smluvním partnerem pro ministerstvo ŽP bude nadále SESO, provozovatelem Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a odborným orgánem a koordinátorem Krajský úřad Ústeckého kraje. Jedním z každodenních výstupů ROC bude informační podpora všech subjektů, které jsou součástí systému odpadového hospodářství v kraji. Problematika odpadů si vyžaduje velké množství standardních postupů a činnosti, které jsou spojeny s legislativními změnami po roce 1990 (třikrát se zásadním způsobem změnil zákon o odpadech, naposledy 1.1.2002). Významnou změnou, která ovlivní celý proces do konce roku 2002, je ukončení činnosti okresních úřadů k 31.12.2002, které byly pro odpadového hospodářství klíčovými správními institucemi. Další úkoly ROC se týkají koordinace řízení odpadového hospodářství a pomoc při naplňování zákonných ustanovení na nejrůznějších stupních a oblastech hospodářství kraje. Činnost bude rovněž zaměřena na zlepšení marketingu a přípravu projektů, které budou odpadovou problematiku odborně a efektivně řešit.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí