zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Severní spoj rozdělili na dvě stavby

17.07.2002
EIA
Severní spoj rozdělili na dvě stavby
Ostrava - Poněkud šalamounským řešením se zdá být rozdělení trasy takzvaného Severního spoje na dvě samostatné stavby. Komunikace má umožnit se dostat do Poruby také jinou cestou než přes přetíženou křižovatku u vodárny v Nové Vsi. Jablkem sváru je ale stále vyústění spoje v Porubě. \" Po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které je investorem, jsme přistoupili k rozdělení trasy na dvě samostatné stavby. První by bylo napojení Severního spoje z Mariánskohorské na dálnici D 47, druhá stavba pak část od dálnice k vyústění v městském obvodu Poruba, \" informoval Lukáš Ženatý z ostravského odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí ČR. Po vyřešení nezbytných formalit tak bude možné začít s výstavbou první části komunikace. Ostravští radní se totiž obávali, že by kvůli prodlevám mohla investice padnout, případně by její realizace, kterou mají za jednu z dopravních priorit, byla o řadu let odsunuta. Projednávání vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA, bude nyní pokračovat pouze pro první část silnice. Pro druhou stavbu bude zpracována nová dokumentace vlivů na životní prostředí až později, kdy se rozhodne, na kterou ulici spoj naváže. Nejprve ale ostravský Útvar hlavního architekta pořídí srovnávací studii všech variant druhé části trasy Severního spoje. ( Od rady města na to získal téměř 280tisícový finanční příspěvek z Ekologického fondu. ) Proti první variantě vedení Severního spoje - přes Provozní ulici - se postavili obyvatelé čtvrtého porubského obvodu a podpořila je i zdejší radnice. Proti vedení do ulice B. Nikodéma ( varianta 2) hovoří jednak fakt, že by cesta procházela přes chráněné území Turkov, jednak se proti němu postavili lidé bydlící na sedmém a osmém obvodě a v městské části Pustkovec. Porubští zastupitelé ji však považují za lepší řešení než vyústění v ulici Provozní. Argumentují především tím, že se s tímto vedením spoje počítalo ve starším územním plánu, a tudíž byly domy od cesty stavěny již dostatečně daleko. Mezi možnostmi ale figuruje i varianta 3 - napojení na ulici Průběžnou. Zastupitelé Poruby proto navrhli vypracování studie vlivu výstavby komunikace na životní prostředí ( ale také dopravní zátěže navazujících komunikací) pro všechny tři varianty. \" Varianta vedení spoje přes Turkov naráží na problém, že je lokalita vyhlášena zvláště chráněným územím, které je navíc - a to je důležité - zařazeno do územního systému ekologické stability. Ten je závaznou částí územněplánovací dokumentace a jeho změna není v moci zastupitelstva, ale centrálních orgánů. Teoreticky to tedy není vyloučeno, ale domnívám se, že by šlo v každém případě o dlouhodobý proces s nejistým koncem, \" komentoval možnost vyústění komunikace do ulice B. Nikodéma náměstek primátora Ivan Knižátko. \" I když jsem si vědom, že ani varianta Provozní není ideální, dávám jí přednost před odsunutím realizace Severního spoje, \" dodal Knižátko. Zdroj: Moravskoslezský deník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí