zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Šlendrián - Nesplnitelné požadavky nového zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.

23.07.2002
Ovzduší
Šlendrián - Nesplnitelné požadavky nového zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.
Podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17 je mimo jiné třeba povolení orgánu ochrany ovzduší k umístění, stavbě a provozu zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší. Součástí žádosti o toto povolení je dle § 17, odst. (5) odborný posudek, případně rozptylová studie, zpracovaná autorizovanou osobou (viz § 15 zákona). Autorizovaná osoba musí být podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 15, odst. (1), písm. d) držitelem „Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle § 17 odst. (6) zákona č. 76/2002 Sb.“ Autorizaci v ČR dosud nikdo nemá, dle jednání na MŽP dne 20.6.2002 by měla být v tomto týdnu teprve jmenována autorizační komise. Na MŽP ČR, odbor ochrany ovzduší, tak v současnosti leží nevyřízené žádosti o vydání osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií a zpracování odborných posudků podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 15, odst. (1), písm. d). I v případě, že autorizace budou uděleny, nelze prakticky tyto posudky zpracovat, neboť nejsou dosud vydány prováděcí předpisy k zákonu o ovzduší. Návrhy souboru prováděcích předpisů (nařízení vlády), předložené MŽP, byly vládou dne 5.6.2002 zamítnuty (viz usnesení vlády č. 270/02 ze dne 5.6.2002). Z výše uvedených důvodů nejsou výše uvedená ustanovení zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. v současnosti splnitelná. V důsledku výše popsaného stavu příslušný orgán ochrany ovzduší (ČIŽP) v současnosti přerušuje řízení k realizovaným podáním v rámci územního řízení a stavebního povolení s tím, že vyžaduje doplnění těchto podání o posudky. Tato praxe ve svých důsledcích vede k zastavení probíhajících řízeních podle stavebního zákona, zahájených po 1.6.2002 (den účinnosti zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb.) Za daného stavu lze doporučit tento postup: 1) V případě přerušení řízení ze strany ČIŽP předložit oznámení o přerušení řízení stavebnímu úřadu s vysvětlením o nesplnitelnosti ustanovení § 17 zákona 86/2002 Sb. a požádat stavební úřad o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění, tj. o vydání povolení v rámci územního resp. stavebního řízení bez dalšího vyjádření orgánu ochrany ovzduší. 2) Proti případnému negativnímu rozhodnutí stavebního úřadu je třeba podat odvolání ve lhůtě dle platného správního řádu. 3) V případě, že odvolací orgán nevyhoví odvolání, je třeba se obrátit na příslušný soud. Při tom je třeba rovněž vymáhat, podle zákona č. 82/1998 Sb. v platném znění, náhradu škody vzniklé nesprávným úředním postupem. Při podání odvolání a soudním řízení je vhodné konzultovat konkrétní postup s právníkem. Zpracováno k 27.6.2002. Autor je soudním znalcem v oboru ochrany ovzduší.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí