zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

USNESENÍ Ústřední povodňové komise

06.08.2002
Voda
USNESENÍ Ústřední povodňové komise
ze zasedání dne 17. června 2002 Ústřední povodňová komise: 1. S c h v a l u j e Jednací řád Ústřední povodňové komise. 2. B e r e n a v ě d o m í informaci o opatřeních na úseku povodňové ochrany přijatých od posledního zasedání Ústřední povodňové komise v březnu 2001, zejména informace o nových právních předpisech, finančním zabezpečení odstraňování povodňových škod z roku 1997, 1998 a 2000 a zabezpečení programů prevence před povodněmi. 3. Ž á d á a) Pracovní štáb ÚPK, aby na svém nejbližším jednání projednal: 1) postup přípravy a realizace investičních opatření k ochraně před povodněmi, 2) přípravu metodik ke zpracování krizových plánů pro povodně velkého rozsahu a pro narušení hrází významných vodních děl se vznikem zvláštních povodní, b) členy ÚPK a předsedy povodňových komisí ucelených povodí, aby věnovali zvýšenou pozornost připravenosti povodňových orgánů a průniku informací hlásné povodňové služby na příslušné povodňové orgány. 4. U k l á d á tajemníkovi ÚPK a) zveřejnit usnesení na www stránce Ministerstva životního prostředí, b) rozeslat záznam včetně usnesení členům Komise a předsedům povodňových komisí ucelených povodí, c) svolat meziresortní pracovní skupinu ze zástupců MŽP, MZe, MV a MO k identifikaci a hledání východisek otevřených problémů při modelování opatření v oblasti povodňové ochrany do 30. 6. 2002, d) informovat členy ÚPK o výsledcích jednání dle bodu 3 a) a 4 c), e) ve spolupráci s resorty zastoupenými v ÚPK zajistit k 5. výročí katastrofálních povodní v červenci 1997 tiskovou konferenci k seznámení s opatřeními přijatými od té doby na úseku povodňové ochrany. RNDr. Miloš Kužvart, v. r. předseda Ústřední povodňové komise Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí