zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ozónová vrstva: Komise zahajuje řízení proti všem členským státům za porušení předpisů

02.08.2002
Ovzduší
Ozónová vrstva: Komise zahajuje řízení proti všem členským státům za porušení předpisů
Evropská komise se rozhodla, že všechny členské státy oficiálně vyzve k předložení informací o pokroku dosaženém při kontrole látek poškozujících ozónovou vrstvu. Podle podmínek Nařízení EU o ozónu měly členské státy tyto informace dodat do 31. prosince 2001. Ochrana ozónové vrstvy Země je ne- zbytná, nebo tato vrstva blokuje škodlivé sluneční záření, které u lidí způsobuje rakovi- nu kůže a další onemocnění, snižuje výnosy zemědělských plodin a poškozuje život v mo- řích. Nařízení o ozónu zavazuje členské státy k vykazování systémů, které zavedly ke zpět- nému stahování látek poškozujících ozón z oběhu, instalovaných zařízení, kvalifikačních požadavků na pracovníky a stažených množ- ství. Výzva v současné době rozesílaná člen- ským státům má podobu tzv. formálního upo- zornění, což je první fáze řízení o porušení předpisů podle čl. 226 Smlouvy zakládající Evropské společenství. Nebude-li do dvou měsíců předložena uspokojivá odpověď, mů- že Komise vydat formální žádost (tzv. zdů- vodněný názor), v níž členským státům uloží zřízení systémů v souladu s Nařízením o ozó- nu. V případě, že členský stát ani pak nezačne požadované informace vykazovat, může Ko- mise zahájit soudní řízení. Další statistiky o řízení proti všem členským státům za poruše- ní předpisů najdete na webové stránce europa.eu.int Zdroj: Informační centrum EU
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí