zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zásady chování po povodních

17.08.2002
Obecné
Voda
Zásady chování po povodních
Zpracováno podle podkladů Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Nechte si zkontrolovat stav obydlí: statickou narušenost obyvatelnost bytu, domu rozvody energií (plynu, elektrické energie) stav kanalizace a rozvodů vody Podle pokynů hygienika: zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte: finanční pomoc pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky a pod. potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod další potřebné prostředky Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte: vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody chemické ošetření vody ve studni laboratorní prověření kvality vody Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami vyhotovit soupis škod, případně je zdokumentovat (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví) při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření Pokud možno účastněte se likvidace následků povodní Vyvarujte se nebezpečí výbuchu nebo vážného úrazu Zpracováno podle podkladů Českého úřadu bezpečnosti práce Každý spěch a neuvážený čin je n e b e z p e č n ý ! Než se přesvědčíte o stavu obydlí, domu, nebo bytové jednotky nezapínejte žádný přívod ani zdroj energie (plyn, elektřina). Ke svícení používejte náhradní - bezpečné zdroje světla (baterka, svítidla se samostatným zdrojem elektřiny). V žádném případě nemanipulujte s otevřeným ohněm (zápalky, svíčka). Plynové a elektrické zařízení musí zkontrolovat odborník. Jak, co a kdy ( základní zásady): Zkontrolujte a zajistěte bezpečný přístup k uzávěrům - vody, plynu a elektřiny. Současně se hned po vstupu ujistěte čichem, zda není v objektu cítit plyn. Překontrolujte zda jsou všechny uzávěry uzavřeny.(Zda jsou v poloze zavřeno). Otevřete okna a vyvětrejte. Máte-li podezření na únik plynu - nemusí být z prostoru vašeho bytu, snažte se zjistit zdroj úniku - místo úniku a nemanipulujte s otevřeným ohněm ani jiným zdrojem jiskření, např. elektroinstalací. Úniky plynu vyhledáváme čichem a pěnotvorným roztokem (jarová nebo mýdlová voda). Poruchu bezodkladně ohlaste na místně příslušnou služebnu plynárenské pohotovosti a uzavřete hlavní přívod plynu. Do odstranění závady nepostupujte od bodu 7 . Nezjistíte-li žádná viditelná poškození, nebo promáčení elektrické instalace a její zasažení vodou, postupujte následovně: Ujistěte se, že jsou odpojeny všechny spotřebiče ze zásuvek. Zapněte hlavní jistič. Postupně zapněte světelné zdroje. Je-li vše v pořádku, připojením přenosného spotřebiče vyzkoušejte zásuvky. Případné poruchy nebo závady neodstraňujte, ale přivolejte odbornou pomoc. V bytě máte světlo - můžete uvést do provozu plynové zařízení: To však za předpokladu, že všechny předchozí úkony jsou splněny a nebyla zjištěna žádná závada. Otevřete hlavní uzávěr plynu pro bytovou jednotku a znovu důsledně překontrolujte, zda nedochází někde k úniku plynu do ovzduší - máme stále otevřená okna! Překontrolujte stav plynových spotřebičů a zbavte je případné vlhkosti, nebo nečistot. V místnosti dobře větrané, kde máte umístěn plynový spotřebič, např. plynový sporák, otevřete ovládacím prvkem přívod plynu do hořáku a nechejte krátkou chvíli (cca 5 sec.) unikat plyn do prostoru bez zapalování. Poté ovládací prvek uzavřete. Počkejte až se unikající plyn odvětrá otevřeným oknem.Teprve potom opakujeme otevření přívodu plynu do hořáku a pokusíme se o zapálení plynu na hořáku. P O Z O R - je-li vše v pořádku: unikající plyn musí vzplanout bez zvukových efektů - bez bouchání, plyn musí hořet modro-fialovým a ostře ohraničeným plamenem, tedy nesmí být ani červený ani světlý a do žlutavé barvy a nesmí být roztřesený. Nechejte jeden hořák pod trvalou kontrolou v provozu asi 5 minut a sledujeme barvu a tvar plamene. Bude-li i nadále vše v pořádku, můžete vše opakovat i u ostatních hořáků a posléze u zbývajících plynových spotřebičů. Případné závady a nedostatky, nebo neobvyklé jevy (které neznáte z předchozího užívání spotřebičů) v žádném případě neodstraňujte, ale zadejte odbornému servisu. Spotřebiče odstavte, uzavřete uzávěry, včetně hlavního uzávěru plynu a plynové zařízení NEPOUŽÍVEJTE až do odborného odstranění závad. Popovodňová rizika Mezi popovodňová rizika patří zvýšený výskyt plísní, hepatitid, salmonel a leptospirózy. Bližší informace najdete na adrese Státního zdravotního ústavu: www.szu.cz Pravidla základní hygieny po záplavách najdete straně Ministerstva zdravotnictví na adrese: www.mzcr.cz Gabriela Bártíková ředitelka odboru tisku a public relations a mluvčí minsiterstva vnitra
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí